De activiteiten / evenementen commissie

Sub70 is een vereniging die haar leden wil binden en boeien. Om deze doelstelling invulling te geven, biedt Sub70 haar leden (onder andere) een bijzonder goed gevuld jaarprogramma. Het jaarprogramma komt tot stand door overleg tussen de hoofdtrainer en het hoofd van de activiteitencommissie. Het jaarprogramma wordt gevuld met duikgerelateerde opleidingen en met een groot aantal activiteiten.  De organisatie van deze activiteiten wordt verzorgd door leden van de activiteitencommissie en door de leden zelf. Elk lid dat een leuke activiteit verzint, kan in overleg met de activiteitencommissie, deze activiteit (laten) organiseren.

De leden van de activiteitencommissie vinden het van groot belang dat de tijd en energie die zij in het organiseren van activiteiten steken, zinvol is. Dat betekent dat alleen activiteiten worden georganiseerd waar de leden 'voor warm lopen'. Het is dus van groot belang dat de leden van de activiteitencommissie de wensen van de leden van Sub70 kennen. Iedereen die een voorstel of plan heeft wordt van harte uitgenodigd om dit bij een van de leden van de activiteitencommissie aan te geven. 

Op dit moment bestaat de activiteitencommissie uit de volgende leden:

  • Henk Bronkhorst
  • Wim van Oene
  • Jan-Willem Roskam (-van der Wal)
  • Erik Schutte
Google+