Auteur: Lucien_Craft

Hoi allemaal!

Patrick en ik zijn in het voorjaar lid geworden van de vereniging en hebben het erg naar ons zin gehad in het zwembad en tijdens de duiken!

Vanaf het midden van de zomer zijn we plots niet meer gekomen omdat er een klein duikertje 🙂 in april op komst is waardoor Inge niet meer mag duiken!

Voorlopig komen we dus helaas niet meer, maar wie weet zien we jullie volgend jaar weer!

Groetjes,

Patrick & Inge

Categories: Geen categorie

Bericht van Martin

No Comments

Afgelopen zaterdag was het dan zover. Mijn pvb s voor de 2*instr opleiding stonden gepland.

Met hulp van een 1* duiker, twee keer een 3* duiker en mijn buddy instructeur 2*i Patricia was de klus geklaard. Daarnaast nog een 2* duiker stand in.  Dit na twee duiken in een best wel fris Bussloo , watertemperatuur en een buitentemperatuur van maar 6 graden. Met lekker warme soep en koffie in de pauze was het feest op het einde compleet.

Een 2* instr erbij en twee mensen hun droogpak specialty afgerond.

Ik wil iedereen die mij geholpen heeft om dit mogelijk te maken bedanken voor hun tijd een hulp.

Dank en tot aan de waterkant, of onder water.

Martin Stringer 2*i 

Sub 70

Categories: Geen categorie

Nieuws van NOB

No Comments

Contributie NOB 2020
Tijdens de afgelopen ALV is het contributiebesluit van 2020 vastgesteld.
Voor leden van 18 jaar en ouder bedraagt dit €43,75. Voor leden die op
1 januari 2020 jonger zijn dan 18 jaar zal dit €19,00 zijn.
Voor meer informatie, check de website van NOB.
 
Instructeursopleidingen 2020
De agenda voor de instructeursopleidingen in 2020 begint al aardig vormte krijgen. Op dit moment staan er instructeursopleidingen in Rotterdam/Den Haag, Oss/Tiel, Lobbith, Utrecht en Haren (2*-instructeursopleiding)
ingepland.
Via de kalender op de website van NOB van de NOB kun je de data van de opleidingen zien. Ken jij iemand binnen de vereniging die instructeur wil worden? Geef dit bericht dan aan hem/haar door.

Categories: Geen categorie

Subb@bbel 2.0

No Comments

Na een hartstochtelijke oproep van Jeroen om de redactie van de Subbabbel over te nemen, is er een vers initiatief genomen om de hem in de lucht te houden en te vernieuwen.

Vanaf deze maand verschijnt de Subbabbel maandelijks in de bekende nieuwsbrief met oa de verjaardagen. Daardoor kunnen meerdere redacteuren onafhankelijk een artikel klaarzetten, wat op de 1e van de maand automatisch verstuurd wordt. Ook de adverteerders komen daarbij aan bod.

Heb je dus een leuk, aardig of interessant bericht of verslag voor de club, geef het dan door aan een van de redacteuren: Jeroen vd W, AC leden, instructeurs of bestuur. Bij twijfel werkt ook gewoon 🙂

Veel leesplezier !

Categories: Geen categorie

Evaluatie veiligheid

No Comments

Op 9 oktober heeft een evaluatie plaatsgevonden over de eerder dit jaar voorgestelde richtlijnen voor de veiligheid bij het duiken.
Vooraf hebben een aantal leden via de enquête hun evaluatiepunten ingebracht en hier volgt de tergkoppeling daarover:

 1. Opleidingsduiken.
  Deze richtlijn is door het overgrote deel positief ontvangen.
 2. Duikactiviteiten (clubduiken).
  Ook deze is overwegend positief. Te verhelderen is het feit dat tijdens het Hemelvaartweekeinde om praktische redenen de opleidingsduik ‘stromingsduiken’ wordt gehouden. Alle overige duiken zijn funduiken.
 3. Duikinitiatieven.
  Wordt erg goed gewaardeerd, vooral vanwege de afwisseling.
 4. Oppervlaktecoördinator.
  Hierover is men overwegend positief al worden er ook kritische kanttekeningen geplaatst. De verwachting is dat de Oppervlakte Coordinator niet alleen administreert en alarmeert, maar ook vaardig is in EHBDO (eerste hulp bij duikongevallen) en het coordineren van eventuele zoekinspanningen. Dat is een ruimere verwachting dan vereist, maar wel een reele. Daarom zal opnieuw aandacht gegeven worden aan het trainen van OC’ers. Helaas bestaat de Rescue-opleiding niet meer, maar zullen we het kunnen reanimeren en gebruik van de zuurstofkoffer als eis gaan stellen. De herhalingen van deze vaardigheden zullen op de Rescue-trainingsdag dan ook inclusief OC’ers gaan plaatsvinden.
  Tegelijkertijd zal er per clubduik een kostenvergoeding van E 5,= aan de OC toegekend worden. Via de buddylijsten wordt dit bijgehouden en aan het einde van het jaar uitgekeerd.
 5. Duikleider.
  Wordt eveneens goed gewaardeerd, alle overige is onder 4 genoemd.
 6. Aansprakelijkheid.
  Een bijna eenduidig goede waardering.
 7. Ondersteuning van de 3* duiker.
  De ondersteuning van de 3* bij opleidingsduiken is niet slecht, maar wel verwarrend. Ook de NOB heeft dit vastgesteld en is bezig met het herstructureren van een aantal opleidingen. Zo wordt de Rescue-vaardigheid ondergebracht in de 1*, 2* en 3* opleiding, telkens een deel. De 1* instructeur gaat helemaal verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt een 3*-plus, waarin juist het ondersteunen bij opleidingsduiken aan bod komt. Iets meer dan de huidige 3*, maar minder dan de 1*-instructeur.
 8. Verantwoordelijkheid.
  Hierin is iedereen unaniem positief. Eigen verantwoordelijkheid telt zwaar. Zorg dus dat je materiaal in orde is, tijdig onderhouden en gekeurd wordt en je je medische keuring onderhoudt: elke 3 jaar een herkeuring of als je de 50 gepasseerd bent, elk jaar herkeuring.
  Je buddy vertrouwt op je!

Voor de volledigheid is hier de uitkomst van de enquete na te lezen (geanonimiseerd):

Voor verdere vragen kun je natuurlijk altijd iemand van het bestuur aanspreken.

Categories: Geen categorie

Contributie 2020

No Comments

Onlangs heeft het bestuur de financiele positie van de club doorgenomen en daarbij vastgesteld dat er in 2020 geen wijziging in de tarieven nodig is.
Er komt dus ook niet een extra Algemene Vergadering om eventueel over aanpassing van de tarieven te stemmen.

De actuele tarieven zijn en blijven dus voor 2020:

Overzicht lidmaatschappen en tarieven

Categories: Geen categorie