Categorie: Geen categorie

Restitutie zwembad

Beste leden,

naar aanleiding van de coronasluitingen in de tweede helft van 2020 is er weer een deel van de contributie terugbetaald.

Door de zwembadsluitingen hebben we in september 1x, oktober 3x, november 3x en in december 2x geen gebruik kunnen maken van het zwembad.

Ieder duiklid ontvangt 9x de weekkosten van het zwembad (EUR 1,18) terug op zijn of haar rekening. Zwemleden ontvangen 9/12 van de kwartaalcontributie terug.

Veel liever had ik jullie in het zwembad kunnen begroeten, dit is denk ik de eerstvolgende beste oplossing.

Tot snel, blijf gezond !

Namens het bestuur,

Lucien Craft, penningmeester.

Categories: Geen categorie

Nieuwe Compressor en locatie.

Afgelopen ledenvergadering hebben jullie ons als bestuur toestemming gegeven om te gaan kijken naar een nieuwe compressor.  De afgelopen maanden zijn Remco en Robert (nieuw lid, werkt bij een grote compressor-leverancier) op zoek gegaan naar de beste aanbieding voor ons als vereniging en dat is gelukt. Zij hebben een mooie compressor voor ons kunnen regelen die zowel 200 als 300 bar kan vullen, én buffers heeft.  Ook zijn we op zoek geweest naar een andere vullocatie met meer parkeerplaatsen. Dankzij Harry hebben we deze ook gevonden. Wat gaat er nu allemaal gebeuren? De afgelopen periode zijn Remco en Robert heel erg druk geweest met het opbouwen en gereed maken van onze nieuwe vullocatie en hebben we de oude locatie nog even gehouden zodat jullie als leden hier geen ander van zouden ondervinden.  Vanaf 1 januari 2020 gaan wij echter verhuizen en zal er vanaf dat moment gevuld gaan worden op de nieuwe locatie.

Adres: Prinses Beatrixlaan 240.  

Dit is het gebouw van de Duivensport centrum Apeldoorn en biedt ruimte aan meerdere verenigingen. Achterom is een groot parkeerterrein en onze vullokatie is de eerste deur links (via de voordeur) of als je achterom komt de laatste deur rechts voor de uitgang.

Als bestuur willen wij Remco, Robert en Harry bedanken voor al hun inspanningen en wij zullen alle benodigde informatie over de nieuwe vullocatie binnenkort nog uitgebreid met jullie delen. 

Categories: Geen categorie

Zwembadtrainingen

Nu de Corona-maatregelen weer even versoepeld zijn, gaan we de zwembadtijden weer gebruiken.

Helaas kunnen we daarbij geen snorkeltraining geven ivm de maximale groepsgrootte van 4 sporters in één ‘bubbel’.

Daarom zal er op 2 december én op 16 december persluchttraining gegevens worden, waarbij op de 16e ook introduiken kan plaatsvinden.

De 9e en 23e december is er alleen vrij banenzwemmen.

Zodra de Corona-omstandigheden het toelaten, zullen we dit weer bijwerken naar de actuele mogelijkheden.

DatumTraining
2 decemberPerslucht
9 decemberVrij banenzwemmen
16 decemberPerslucht
23 decemberVrij banenzwemmen
30 decemberVakantie

Er blijft gelden dat je je het liefst vooraf aanmeldt via onze site en met perslucht gebruik je het Sprenkeltje om in het instructielokaal je setje op te bouwen.

De training nabespreken doen we eveneens in het instructielokaal.

Categories: Geen categorie

De volgende jubileumduiken zijn gelogd:

NaamAantal
Martin Stringer100
Niels Klink54
Patrick Brands53
Marco Mulder52
Ralf van Wissen50
Patricia Stringer50
Martijn Janssen50
Henk Bronkhorst49
Gijs Heinink45
Cees Bijl39
Eric Schutte25
Lucien Craft23
Arno Hoogland23
Maas Kramer22
Marije Oudejans21
Laurence Bijl20
Rene Jonker14
Harm Jan Haaijer11
Henk ten Cate8
Saskia Craft2
Pancho Vonken1

Categories: Geen categorie

Even voorstellen

Beste duikvrienden,

Lucien heeft me gevraagd iets over mezelf te schrijven voor het clubblad.

Om te beginnen heb ik rond 1973 mijn 2* brevet gehaald bij duikteam Merou in Arnhem, ik ben de exacte benamingen vergeten maar in die begintijd begon je volgens mij als leerling duiker en ging daarna door naar “gevorderd” o.i.d. toen mijn brevet werd aangevraagd was ik 2* duiker.

Na veel omzwervingen o.a. Barracuda Den Haag en een lange “winterstop” kwam ik rond 2013 door toeval terecht bij “Blue Lagoon” in Apeldoorn, daar heb ik bij de SSI divemaster opleiding gevolgd.

Ter afronding van die opleiding moest ik een project organiseren en uitvoeren, dat werd de herziening van het lijnenplan in Bussloo. In die periode heb ik voor het eerst via Ruud Blom met Sub70 kennis gemaakt. Na de opheffing van Blue Lagoon ben ik in 2015 bij Cousteau terecht gekomen o.a. omdat zij zich als beschermers van Bussloo opstelden en meewerkten aan het project.

In deze periode heb ik het project “verplaatsing Bus2” voorbereid, dat vervolgens letterlijk door de genie is uitgevoerd. (Daarmee heb ik zoeken en bergen verdiend, haha)

Bij Cousteau heb ik vervolgens mijn NOB 2* instructeurs opleiding gehaald nota bene onder auspiciën van Marije.

Ik ben intussen eigenlijk al min of meer aan Sub70 verbonden als gastinstructeur en hoop dat in de toekomst als instructeur te kunnen vervolgen. Na een paar inleidende gesprekken met een aantal clubleden ben ik van harte welkom geheten.

Bijna mijn gehele professionele leven heeft in dienst gestaan van onderwijs en opleiden, dus instructeur zijn ligt me wel.

Mijn privé leven zal tijdens informele momenten wel ter sprake komen dus er is vast nog wel iets te praten 😉

Aart Henk Goossens

Categories: Geen categorie

Overzicht jubileumduiken

De volgende jubileumduiken zijn gelogd (stand 29/9):

NaamAantal
Martin Stringer91
Martijn Janssen50
Niels Klink50
Patricia Stringer48
Henk Bronkhorst40
Patrick Brands39
Marco Mulder38
Gijs Heinink38
Ralf van Wissen37
Cees Bijl29
Eric Schutte24
Lucien Craft23
Arno Hoogland23
Marije Oudejans20
Maas Kramer20
Laurence Bijl15
Rene Jonker11
Harm Jan Haaijer11
Henk ten Cate8
Saskia Craft2
Pancho Vonken1

Categories: Geen categorie

Jaarvergadering NOB

Aanleiding: als gevolg van actuele inzichten is tijdens de AV van de NOB een voorstel aangenomen om de duikmedische keuringen anders in te richten.

Het voorstel werd toegelicht door een hoogleraar van het AMC, tevens Medisch verantwoordelijk voor het duikmedisch centrum Den Helder, en de coördinator Medisch van de NOB.

Concreet houdt het nieuwe beleid in, dat een duiker aan het begin van zijn/haar duikcarriere een duikmedische keuring ondergaat. Daarna wordt jaarlijks een zelftoets aanbevolen om na te gaan of er aanleiding is voor een herkeuring. De zelftest wordt online door NOB gefaciliteerd en na afloop kun je het resultaat uitprinten in een certificaat.
Als er geen aanleiding is om herkeurd te worden, dan volstaat dat om door te duiken.
Is er wel aanleiding dan wordt een herkeuring dringend aangeraden.

Voor instructeurs en ScubaDoe blijft het huidige keuringsbeleid ongewijzigd.

Bij buitenlandse duiken blijft het aldaar geldende advies van kracht. Het kan dus nog steeds handig zijn om in Nederland een internationaal erkende keuring te ondergaan in de (max 12) maanden voor een duikvakantie.

Voor Sub’70 stelt het bestuur, in overleg met de keuringsarts Dr. Van Eerde de volgende uitwerking voor:

  1. Elk duiklid zal bij het begin van het lidmaatschap een duikmedische keuring ondergaan.
  2. Alle leden worden 1x per jaar, omstreeks begin april, opgeroepen om de zelftest uit te voeren.
  3. In de periode april-mei-juni worden keuringsavonden ingepland voor leden die aangeven daarvoor open te staan. Iedereen mag daar vrijwillig aan meedoen, je kunt je natuurlijk altijd ook elders laten keuren.
  4. In de periode september-februari wordt eens per 2 maanden een keuringsavond vrijgehouden voor instromers en vrijwillige keuringen.

Als gevolg van dit keuringsbeleid is het niet langer mogelijk om de administratie voor iedereen bij te houden. Ook vanwege de privacy-richtlijn is het goed om dat niet langer te doen.

Aan de waterkant kun je met het zelftest-certificaat óf een medisch keuringsbewijs aantonen dat je in goede orde aan je duik begint. De verantwoordelijkheid is nu dus meer overgedragen aan de zelfverantwoordelijkheid van de duiker. Net als die geldt voor het onderhoud van de duikmaterialen.

NOB werkt overigens ook een APK uit, waarin de duiker aangemoedigd wordt om diverse aspecten van de duiksport periodiek te beoordelen: fles, uitrusting en eigen gezondheid. Zodra die beschikbaar is zal Sub’70 dat combineren met de oproep voor de medische zelftest.

Categories: Geen categorie

Jaarvergadering NOB

Tijdens de AV van de NOB is een betoog gehouden, dat NOB extra investeringen moet doen om het ledenaantal op peil op te houden. Hoewel de begroting nu nog sluitend is, zal als gevolg van lagere subsidies en lagere ledenaantallen het budget onder verdere druk komen te staan.

NOB zal verenigingen actiever gaan ondersteunen met ledenwerving en heeft daar ca € 1000 per vereniging beschikbaar. Daar zullen we zo goed mogelijk gebruik van maken!

Na stemming is de voorgestelde verhoging NOB contributies met € 3 voor jeugdleden en € 8 voor overige leden aangenomen.

Het bestuur van Sub’70 heeft besloten om dit bedrag niet in een keer door te rekenen aan de leden, ondanks dat het contributiebesluit dat toelaat.

In plaats daarvan zal per 2021 de contributie beperkt verhoogd worden om deze NOB-afdracht te compenseren. Voor volwassenen is de verhoging € 1,25 per kwartaal en voor jeugdleden 0,50.

Categories: Geen categorie

Buitenwaterlessen 2* afgerond

Afgelopen weekend zijn de 2* cursisten in Zeeland geweest. In dit weekend hebben zij de getijdenwaterduiken met goed gevolg afgelegd en hebben zij (bijna allemaal) hiermee de buitenwaterlessen afgerond.  De rescuedag op 31 oktober as is nu nog de laatste duikvaardigheid die zij af moeten ronden. Deze zal op kort termijn bekend gesteld worden aan alle leden. 

Dit weekend gaf ons ook de mogelijkheid om terug te kijken op de afgelopen opleiding en hier hebben wij een aantal verbeterpunten vast kunnen stellen.  Zo is er oa (door ons instructeurs) een extra zuurstofkoffer gekocht, en zullen we meer en helderder communiceren. Maar ondanks deze verbeterpunten kijken de cursisten en wij instructeurs positief terug op deze 2* opleiding in coronatijd. 

Martin en Patricia.

Categories: Geen categorie

Dive Number Logboek-app

Laatst vroeg een Sub-lid of iemand een goede logboek-app kende om zijn duiken mee te loggen.

Hoewel ik zelf ook waarde hecht aan mijn papieren logboek, kon ik het niet laten om te onderzoeken welke apps er zoal zijn om digitaal je duiken te loggen.

Op diverse duiksites worden verschillende apps vergeleken en ik heb mij beperkt tot de apps die overal hoge ogen gooien, en heb deze beoordeeld op gebruiksgemak, taal, flexibiliteit en prijs.

Daarbij is voor mij een absolute nummer 1 naar voren gekomen: Dive Number.

Deze app is er gratis voor Android en iOS en biedt een bijzonder prettige bediening:

Al je informatie scroll, swipe of rol je bij elkaar op verschillende schermen.
Na het installeren vraagt de app op welk duiknummer je bent gebleven om van daaruit door te tellen.

Na het kiezen van de datum, krijg je een kaartje van waar je bent, met daarbij alle bekende duikstekken (!). En staat jouw plekje er niet bij, dan klik je op de kaart en voeg je een nieuwe duikstek toe. Door naar links te swipen, ga je door naar het volgende scherm, en kies je je gebruikte duikfles, dan de flesvulling, inhoud, omstandigheden en soort duik.

Alles bij elkaar vind ik het een indrukwekkend eenvoudige app, die op mijn verzoek ook al snel in het Nederlands beschikbaar is gekomen (al zal ik de makers nog wel wat betere vertalingen doorgeven 🙂

Zonder er aandelen in te hebben, kan ik de app aanraden voor wie vaker zijn smartphone dan logboek gebruikt.

Lees meer op https://divenumber.com/ of download de app voor Android of voor iOS.

Categories: Geen categorie