Aangepaste balans 2019

Tijdens de AV 2020 is het voorstel aangenomen om over te gaan tot vervanging van de compressor.
Daarvoor is de balans aangepast: de actuele waarde van onze huidige compressor is afgewaardeerd en er is een reservering genomen voor een vervangende compressor uit het Vrij besteedbare eigen vermogen.

In de bijlage kun je de aangepaste balans teruglezen. Die geldt als uitgangspunt voor de balans 2020.

Categories: Geen categorie