Auteur: Lucien_Craft

Ledenpas / Verzekeringsbewijs

Teksten van https://onderwatersport.org/nob-ledenpas-verzekeringsbewijs/

Zo af en toe krijgen we de vraag of we, bijvoorbeeld voor een duikvakantie naar het buitenland, een verzekeringsbewijs kunnen opsturen dat aantoont dat iemand lid is van de NOB en dus verzekerd is. Dit bewijs kun je heel eenvoudig zelf downloaden via MijnNOB!

Je logt hiervoor in op www.mijnnob.nl en onder het kopje ‘Mijn NOB’ staat ‘Mijn Ledenpas’. Je kunt dit bewijs printen maar ook downloaden op jouw telefoon en op deze manier meenemen op vakantie.

Verzekeringen

Als lid van de NOB ben je met onze duikverzekering automatisch goed verzekerd tegen ongevallen tijdens onderwatersportactiviteiten en aansprakelijkheid. Ga je graag op reis en wil je je helemaal nergens zorgen over maken? Sluit dan via ons een aanvullende en voordelige reisverzekering en annuleringsverzekering af voor onverwachte gebeurtenissen die geen betrekking hebben op onderwatersportactiviteiten. Je kunt de verzekering voor jezelf afsluiten, maar ook voordelig voor je partner of gezin. Lees hier meer over deze aantrekkelijke optionele reisverzekering.

Wat doe ik in geval van nood?

Voor ondersteuning en coördinatie bij (duik)ongevallen die je op reis in binnen- of buitenland overkomen, kun je 24/7 contact opnemen met Alarmcentrale SOS International Amsterdam via telefoonnummer +31 (0)20 – 6 51 51 51. Zie voor meer informatie www.sosinternational.nl.

Bekijk hier de FAQ over de NOB verzekeringen

Categories: Geen categorie

Medische keuring

Medische keuring voor duikers

Vorig jaar gaven de verenigingen groen licht voor het voorstel van de Medische Commissie om de medische herkeuring te vervangen door een online zelftest. De NOB stelt deze zelftest sinds 1 mei voor alle Nederlandse duikers beschikbaar.

Lees verder onder de foto

Online Update
Foto: Rob Aarsen

Een zelftest is geen vervanging van medisch advies van een duikerarts. Maar het helpt je als onderwatersporter die perslucht gebruikt wel om te bepalen of advies van een duikerarts nodig is. Na vijftien vragen die je op een computer, tablet of telefoon overal ter wereld kan invullen, volgt een advies op maat. Dit advies kan variëren van “op dit moment geen bezwaar om te duiken” tot “neem contact op met een duikerarts”. Bij het advies wordt altijd een toelichting gegeven. Na het invullen kan je een eigen verklaring downloaden en printen om te laten zien bij de duikschool, duikleider of buddy. De zelftest is AVG proof en de eigen verklaring is opgesteld volgens de CMAS-richtlijnen en beschikbaar in het Nederlands en het Engels – dus overal ter wereld bruikbaar!

Wanneer is een medische keuring door een duikerarts verplicht

  • Ben je nog nooit medisch gekeurd en start je met duiken? Dan blijft de eerste keuring, de aanvangskeuring, verplicht. De belangrijkste reden voor deze eerste keuring is dat we daarmee een duidelijk signaal afgeven aan nieuwe cursisten: duiken is een veilige sport, maar er zijn risico’s en bij bepaalde medische aandoeningen is dat risico groter dan anders. Bij de aanvangskeuring legt de duikerarts ook uit wanneer je eventueel weer opnieuw contact moet opnemen met een duikerarts.
  • Ben jij NOB duikinstructeur? Ook dan blijft voor jou de medische jaarlijkse (vanaf 50 jaar of ouder) of driejaarlijkse (onder de 50) keuring verplicht.

DOE HIER DE DUIKMEDISCHE ZELFTEST: https://www.medischecheckvoorduikers.nl/

De belangrijkste vragen (en antwoorden) over de medische zelftest op een rij

1: Wat heb ik aan deze check?
2: Voor wie is deze check?
3: Is de check betrouwbaar?
4: Hoe ver gaat de verantwoordelijkheid van duikverenigingen en verenigingsbesturen voor wat betreft duikmedische keuringen?
5: Wat is de juridische status van deze check?
6: Moet je als vereniging nu de PDF-rapporten van de eigenverklaring opslaan?
7: Hoe zit het met duiken in het buitenland en de verzekering?
8: Worden mijn gegevens opgeslagen?
9: Is de datum waarop iemand gekeurd is ook een medisch gegeven? Wij leggen dit vast om te weten wie gekeurd is.

Categories: Geen categorie

De nieuwe Leisurepas begin maart in voorverkoop!

Wat kun je met de Leisurepas? Onbeperkt parkeren op 17 gebieden van Leisurelands van 1 mei 2022 tot 1 mei 2023.

Extra: de Leisurelands Vriendendeals. Dit zijn leuke kortingen waar je als pashouder op vertoon van je Leisurepas gebruik van kan maken (klik hier voor meer informatie). De Leisurepas is in prijs gelijk gebleven en is vanaf begin maart al te koop. 

Tot 1 mei geldt het voordelige voorverkooptarief:
De korte Leisurepas (voertuigen tot 6m) kost € 44,50 en de lange Leisurepas (voertuigen tot 15m) kost € 84,50

Na 1 mei gelden de reguliere tarieven van respectievelijk € 49,50 en € 94,50
 

Categories: Geen categorie

Vacature bestuurslid/penningmeester

Beste leden,

na drie jaren als penningmeester van Sub ’70, heb ik besloten om mij niet voor een volgende termijn herkiesbaar te stellen.

Het is mij nl erg zwaar gevallen om allerlei uiteenlopende meningen aangeboden te krijgen en me daarbij niet aangesproken te voelen. Kortom, ik slaap er slecht van terwijl ik voor de vereniging het beste voor heb. Dat wringt en ‘kruip onder mijn huid’ waardoor ik niet voldoende afstand kan nemen. In het verleden heb ik diverse leden na afloop van hun bestuursfunctie met de club zien breken. Dat wil ik voorkomen, omdat ik met veel plezier duik en deel wil blijven uitmaken van deze duikvereniging met al haar leden, haar gemakken én haar ongemakken.

Daarom heb ik met pijn in mijn hart besloten om mij niet opnieuw verkiesbaar te stellen voor het bestuur.

Naast het penningmeesterschap ben ik de afgelopen jaren ook doende geweest om de financiële afhandelingen en administratie daarvan te vereenvoudigen met diverse uitbreidingen van ons online ledenadministratiesysteem. We zijn vorig jaar overgestapt op incasso van de contributie en daarmee is een grote vereenvoudiging gerealiseerd. De klus is nog niet afgerond en dat zou ik wel willen doen. Ik stel mij dus wel beschikbaar om namens een opvolgende penningmeester de handelingen uit te blijven voeren voor zowel de bankzaken als de administratie daarvan.
Dat maakt het ook makkelijker voor mijn opvolger om als bestuurslid aan te treden, zonder de vereiste financieel/technische handeling te hoeven verrichten.
Vanzelfsprekend zal de administrateur geen besluiten nemen of beleid opstellen. De administrateur voert het vastgestelde beleid uit en geeft waar nodig financiële inbreng aan het bestuur om haar beleid mee op te stellen. Dat wordt vastgelegd in een mandaat.

En is het aan de nieuw gekozen penningmeester om te bepalen of hij/zij wel of niet van een administrateur gebruik wilt maken.

Bijgevoegd is de opgestelde functiebeschrijving voor de vacature.

Met vriendelijke groet,

Lucien Craft.

Categories: Geen categorie

Contributie 2022

Beste leden,

Nadat de NOB haar contributie met een kleine indexatie heeft verhoogd, heeft het bestuur er voor gekozen om de contributie in 2022 NIET te wijzigen.

In de afgelopen jaren heeft de vereniging -door alle maatregelen rondom Corona- niet kunnen doen wat zij had willen doen. Dat geldt voor activiteiten, opleidingen, ledenwerving en het duiken zelf. Daardoor zijn er ook geen financiële tekorten ontstaan, al zullen we wel zodra het mogelijk is weer met ledenwerving aan de slag moeten.

Voor 2022 is een concept-begroting opgesteld die ruimte laat om de contributies ongemoeid te laten.

Namens het bestuur,

Lucien Craft.

Categories: Geen categorie

Rabobank Clubactie

Afgelopen najaar liep de sponsoractie van de Rabobank.

We hebben daar aan meegedaan en jullie hebben de kans gehad om Sub70 ‘omhoog’ te stemmen in de verdeling van de sponsorbedragen.

Uiteindelijk hebben we daarmee een bedrag van € 136,85 ontvangen voor de clubkas, met als doel om er trainings- en opleidingsmaterialen mee aan te schaffen.

Dank aan iedereen die voor onze club gestemd heeft !

Lucien.

Categories: Geen categorie

Robin: gefeliciteerd!

Pas geleden heeft Robin van Duyne het brevet PADI Instructor behaald. Dat heeft hij gedaan bij zijn favoriete duikschool op Lanzarote (hè wat vervelend!).

Na terugkomst in Nederland hebben we hem kun trakteren op een lekker flesje bier en de set vissenkaarten van onze club.

Proost!

Categories: Geen categorie

Evaluatie Hemelvaart 2021

Het bestuur heeft met de AC en diverse kampeerders gesproken om het Hemelvaartsweekeinde 2021 te evalueren.

Daarbij is unaniem vastgesteld dat camping De Brem zeker niet voor herhaling vatbaar is. Hoewel de camping er vooraf wel prima uitzag, waren de veldjes klein, oneffen en met slechte afwatering. Wat ook niet hielp, was dat de huisjes-kampeerders op een geheel ander park stonden. De gemeenschappelijke binding was daarmee zoek.

Reden genoeg om vóóruit te kijken naar een alternatief. Er is van verschillende kanten naar camping Boot gekeken, en deze biedt in ieder geval zowel huisjes, als een kampeerveld dus misschien een alternatief.

Eric heeft namens de AC aangeboden om met Henk tC de organisatie te willen oppakken voor het hemelvaartweekend van 2022.
Hou dus dit najaar de berichten in de gaten om de volgende Hemelvaart weer gezellig met Sub op pad te gaan…

Categories: Geen categorie