Auteur: Lucien_Craft

Evaluatie Hemelvaart 2021

Het bestuur heeft met de AC en diverse kampeerders gesproken om het Hemelvaartsweekeinde 2021 te evalueren.

Daarbij is unaniem vastgesteld dat camping De Brem zeker niet voor herhaling vatbaar is. Hoewel de camping er vooraf wel prima uitzag, waren de veldjes klein, oneffen en met slechte afwatering. Wat ook niet hielp, was dat de huisjes-kampeerders op een geheel ander park stonden. De gemeenschappelijke binding was daarmee zoek.

Reden genoeg om vóóruit te kijken naar een alternatief. Er is van verschillende kanten naar camping Boot gekeken, en deze biedt in ieder geval zowel huisjes, als een kampeerveld dus misschien een alternatief.

Eric heeft namens de AC aangeboden om met Henk tC de organisatie te willen oppakken voor het hemelvaartweekend van 2022.
Hou dus dit najaar de berichten in de gaten om de volgende Hemelvaart weer gezellig met Sub op pad te gaan…

Categories: Geen categorie

Nieuw ivm WBTR

WBTR? Ja, dat is de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en houdt in dat verenigingen nu ook moeten voldoen aan veilig en verantwoord omgaan met verantwoordelijkheden. Daarmee wordt voorkomen dat er bestuurlijke misstanden kunnen ontstaan binnen de vereniging.

Zo zullen onze statuten aangepast gaan worden bij de volgende Ledenvergadering. Ondertussen worden wel alvast enkele zaken ingevoerd om goed voorbereid te zijn op deze nieuwe regels.

Ook is bij de bank technisch ingesteld dat een tweede bestuurder bankoverschrijvingen mede moet autoriseren als deze meer dan €400,= bedragen en wordt elk kwartaal alle rekeningafschriften door alle bestuurders bekeken. Dat zijn aanvullingen op onze huidige werkwijze, en straks met de WBTR ingevoerd een verplichting wordt voor toekomstige bestuurder van onze vereniging.

Ook is er een ‘Register mogelijk tegenstrijdige belangen’ bijgehouden.

Daarin is voor alle leden helder wanneer een bestuurder ook zakelijke verbindingen heeft met de vereniging. Dat register staat inmiddels op onze site onder Voor leden / Secretarieel. Dat zit er nu zo uit:

Register mogelijk tegenstrijdige belangen

Leden van het bestuur kunnen in een situatie terecht komen waarin zakelijke belangen hebben die mogelijk strijdig zijn met de belangen van de vereniging. In dat geval zal het betreffende bestuurslid géén deel uitmaken van de besluitvorming over dat onderwerp. In onderstaand register worden de mogelijk tegenstrijdige belangen van de huidige bestuursleden vermeld:

Naam bestuurderBelangToelichting
LucienHosting Sub’70 via Centel.nlDe webserver van de site Sub70.nl, de ledenadministratie online en de emailfaciliteiten verlopen via een server die door Centel geleverd wordt. Centel is het (eenmans)bedrijf van Lucien en de serverhuur verloopt daarmee via een volumecontract met hostingpartij One.com. Sub70 betaald per jaar € 15,= voor domeinregistratie en hosting aan Centel.
De registratie van jet domein staat altijd op naam van de vereniging zelf.

Categories: Geen categorie

Nieuw zwembad vervangt Sprenkelaar

De gemeente is bezig met de ontwikkeling van een nieuw zwembad in Apeldoorn-Noord. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar welk type zwembad de voorkeur heeft voor onze stad en ook welke locaties in aanmerking komen.

Waarom een nieuw zwembad?

Apeldoorn-Noord krijgt een nieuw zwembad omdat de Sprenkelaar inmiddels 50 jaar oud is, en daarmee aan het einde van zijn levensduur zit. Renovatie was geen optie meer. Nieuwbouw op dezelfde locatie zou betekenen dat er zo’n twee jaar lang (de benodigde tijd voor sloop én nieuwbouw) een grote schaarste aan zwemwater zou ontstaan. Ook dat was geen reële optie. Begin april heeft de gemeenteraad een definitief besluit genomen over het type zwembad dat we gaan bouwen: het wordt een 8-baans 25-meterbad, met een doelgroepen- en peuterbad en diverse extra voorzieningen zoals een tribune, wedstrijdvoorzieningen, een glijbaan, whirlpools en beweegbare bodems.

Locatie aan Vlijtseweg

Na de keuze over het type bad was de volgende stap de locatiekeuze. In het voortraject is een uitgebreide ruimtelijke analyse gedaan van vele locaties. Het college kiest voor de locatie aan de Vlijtseweg, naast ROC Aventus en de tennisvereniging. Op de kaart hiernaast is te zien om welke plek het gaat. Om een aantal redenen vindt het college deze plek het meest geschikt. Het zwembad ligt op een goede plek aan de noordkant van Apeldoorn waardoor een goede spreiding van het zwemwater in Apeldoorn ontstaat. Ook de bereikbaarheid van deze locatie voor bezoekers is goed. Een zwembad op deze plek biedt ook mogelijkheden voor een impuls aan het onderwijsaanbod van ROC Aventus en de nabij gelegen sportvoorzieningen.

In het document ‘Advies locatie nieuw zwembad’ en het collegevoorstel kunt u meer informatie lezen over de locatiekeuze en andere onderzochte locaties.

De gemeente is zelf eigenaar van dit terrein. Het terrein heeft nu de bestemming ‘sport’ maar is ook in beeld als potentiële bouwlocatie voor bijvoorbeeld woningen. De bouw van een zwembad op deze plek betekent dat een bestemmingsplanwijziging nodig is.

Aandachtspunten

Er zijn wel een aantal ruimtelijke aandachtspunten en uitdagingen, maar die zijn goed oplosbaar, is de verwachting van de gemeente. Zo is er op deze locatie sprake van bodemvervuiling die we moeten saneren en er moet heel goed gekeken worden naar een goede verkeersoplossing voor, en mogelijk herinrichting van, de Vlijtseweg.

Definitief besluit

Na 4 juni maakt de gemeente een zogenaamde ‘inspraaknota’ waarin een geanonimiseerde samenvatting zal worden gegeven van de reacties die mondeling en schriftelijk zijn binnen gekomen. Op basis van deze nota besluit het college of er aanleiding is om het voorlopige besluit over de locatie te herzien. Dit collegebesluit wordt daarna samen met de inspraaknota ter bespreking voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad beslist dan definitief of het zwembad op deze locatie komt.

We plaatsen de inspraaknota als deze klaar is uiteraard ook op deze pagina.

Planning

De definitieve besluitvorming in college vindt rond de zomervakantie plaats. De raadsbespreking zal naar verwachting na de zomervakantie zijn.

Over de planning daarna houden we u via deze webpagina op de hoogte.

Al met al is de realisatie van een nieuw zwembad een omvangrijk project, dat enkele jaren zal duren. De gemeente streeft naar ingebruikname van het nieuwe zwembad in 2024.

Categories: Geen categorie

Restitutie zwembad

Door de langdurige sluiting van het zwembad dit jaar, en het besluit op de AV om per juni te beginnen met de ZomerAvondDuiken kan ik jullie nu al de restitutie uitbetalen voor het aandeel zwembadhuur in de contributie.

Voor zwemleden is dat 100% van hun betaalde contributie over het eerste en tweede kwartaal.

Duikleden krijgen elk € 47,08 teruggestort voor de zwembadsluiting gedurende 23 weken.

Je ontvangt dit bedrag snel terug op het rekeningnummer, dat bij de club bekend is.

Namens het bestuur,

Lucien Craft, penningmeester.

Categories: Geen categorie

Aart Henk overleden

Op 30 april heeft telefonisch het droeve bericht ons bereikt dat
onze instructeur Aart Henk Goossens
plotseling eergisteren thuis is overleden aan een hartstilstand.

Zijn partner en zijn zoon hebben mij verzocht de Sub’70 clubleden hiervan op de hoogte te stellen.
Zodra een rouwkaart er is zal ik deze met jullie allen delen, zo is er afgesproken.

Met dit plotse overlijden verliezen we een enthousiaste buddy,
bovenal wensen we de familie van Aart Henk veel sterkte.

Ruud Blom, Public Relations Sub ’70

Categories: Geen categorie

Hemelvaartweekeinde

Yes, we mogen weer … een beetje.

Dit Hemelvaarsweekeinde gaat een groep duikers met aanhang weer naar Zeeland om een mooi weekeinde op de camping te door te brengen en een aantal duiken te maken. Sommigen komen al het weekeinde vóór Hemelvaart aan, anderen pas op de woensdag ervoor. Ook hebben we een aantal leden die een huisje gehuurd hebben in de buurt van de CampingOmdat er nog voldoende Corona-regels van kracht zijn, zullen we met de invulling moeten improviseren. Dat betekent dat er géén clubduiken gepland kunnen worden, je mag immers met maximaal 4 volwassenen buiten sporten, op 1,5 meter. We hebben daarom een appgroep gemaakt van iedereen die geboekt heeft, zowel op de camping als in de huisjes, zodat je wel makkelijk een buddy kunt zoeken voor een duik, of om aan te sluiten bij een ander buddypaar. Houd rekening met controles bij (te) drukke duikstekken en bewaar die 1,5 meter afstand.

Ook op de camping zal het anders zijn. Ten eerste omdat we op een andere camping zitten dan voorheen: We gaan naar Camping De Brem in Renesse, die meer faciliteiten biedt dan Duin en Strand, en vooral ook bungalows te huur aanbiedt voor toekomstige Hemelvaart weekenden. De kampeerders zitten op veld N4, maar er zal geen partytent meekomen. Wel is er een groot zeil om eventueel een stukje droog  te overspannen. De traditionele pannenkoekenavond en barbecue-avond zullen ook op individuele basis ingericht moeten worden. Dat betekent dat het leuk is als je op donderdagavond pannenkoeken bakt en op zaterdag je eigen (wegwerp) barbecue aansteekt, maar we kunnen er geen lange tafel met ouderwetse gezelligheid bij maken.

Wil je een dagje langskomen voor één of meerdere duiken?

We staan op camping de brem (https://www.campingdebrem.nl/ ) en neem even contact op met een van de aanwezigen om af te stemmen als je voor een dag een buddy zoekt.
Aanwezige leden zijn Bas, Eric, Harm Jan, Henk B, Henk t C, Ineke, Jan v H, Larissa, Laurence, Lucien, Marije, Martin, Natalie, Niels, Patricia, Ralf, Ron, Saskia en Wim. Daarnaast zijn er ook aanhang en enkele oud-leden aanwezig.

Categories: Geen categorie

Duikvergunning NNDF

Cees heeft in 2020 bij een zomerduik ons naar het Ruinerwold (Engelgaarde) geleid en voor 2021 heeft Sub ’70 een verenigingsvergunning afgesloten.

Daarmee kun je duiken in de plas Engelgaarde in Ruinerwold, maar ook in het Gasselterveld.

Je hebt om daar te duiken wel een pasje nodig en daar hebben we er 25 van op voorraad gekregen.

De pasjes liggen met een lijst in het vulhok. Als je je eerste duik plant in Guinerwold of Gasselterveld neem je een pasje mee en vul je je naam in, zodat we weten wie welke pas heeft. Je kunt de pas dan bij je logboek bewaren, hij blijft het hele jaar geldig.

Neem wel even de instructies door voor het duiken in de plassen, met name in het Gassterveld moet ELKE duik via een webformulier aangemeld worden.

Meer info: https://www.nndf.nl/engelgaarde/ of https://www.duikersgids.nl/duikstekken/ruinerwold

en https://www.nndf.nl/gasselterveld/ of https://www.duikersgids.nl/gasselterveld

Voor verdere vragen kun je terecht bij de penningmeester Lucien via of 0620396724.

Categories: Geen categorie

Opleidingen en Specialisaties

Beste leden,

Het voorjaar is van start gegaan en de duikkriebels beginnen weer te jeuken.

Reden om te inventariseren wie er zin heeft in een (aanvullende) opleiding. Omdat het zwembad nog niet open is en er coronaregels van toepassing blijven is het nu niet mogelijk om met grote groepen tegelijk instructie te geven.  Daarom wordt zo veel mogelijk de theorie in online bijeenkomsten gegeven, én opgenomen zodat je er ook eens later naar terug kunt kijken. Of in een ruime zaal, als dat mogelijk wordt.

Praktijklessen gaan in kleine groepjes (2 x 2 cursisten per instructeur) door in buitenwater of bijvoorbeeld in DiveWorld.

Enkele weken geleden is de specialisatie Wrakduiken online geweest en deze vind je nu dus al terug op onze site (www.sub70.nl > Voor Leden > Online opleidingen)

Op dit moment zijn er weergegadigden voor droogpak-specialisatie en voor nitrox- en decompressieduiken.

Welke specialisatie kun je volgen ? Dat hangt af van je brevet:

* De opleiding tot Duikbegeleider maakt dat je als 3*/Duikbegeleider kunt assisteren bij andere opleidingen.
Deze opleiding is momenteel in ontwikkeling. Als er duikers zijn die deze willen volgen, proberen we zsm aan te sluiten na de pilot ervan.

Heb je interesse in het volgen van een specialisatie, meld je dan bij instructeurs of bestuur ( of ).

We gaan binnenkort een planning maken wat er gewenst is en we wanneer kunnen bieden.

Voor de geplande Nitrox / Decompressieduiken heeft Aart Henk de volgende toelichting gegeven.

Zodra de Corona maatregelen het toelaten wil ik graag een paar avonden (ter lering ende vermaak) maar ook voor die mensen die het brevet  “Decompressie duiken ” willen halen een aantal theoriebijeenkomsten organiseren. Het is mijn bedoeling om in een groepsgesprek ook echt diep op de stof in te gaan. Of je nu wel of niet een brevet wilt halen, je bent van harte welkom.

De plaats wordt hoogstwaarschijnlijk het zaaltje bij ons vulstation, of online, dat hangt af van het corona beleid.

Ik wil graag weten wie hier belangstelling voor hebben.

Degenen die het brevet willen halen moeten hiervoor in totaal vier (2 x 2) duiken maken in de Beldert.(Dat kunnen we later afspreken)

Deze duiken zijn eventueel te combineren met de duiken die je zou moeten maken voor het Nitrox brevet dus er zijn combinaties mogelijk.

Met vriendelijke groet,

Lucien Craft, Penningmeester Sub ‘70

Categories: Geen categorie

AV Sub’70 2021

Op 19 en 26 mart jl heeft onze ledenvergadering plaatsgevonden, wederom via een Youtube livestream met een stemronde per email in de tussenliggende periode.

Je kunt de livestreams terugkijken via de volgende linkjes:

https://youtu.be/Vu8M498Wsts

https://youtu.be/Vu8M498Wsts

Uit de stemmingen is de volgende uitslag gekomen:

  • Verlengen functie Voorzitter: Aangenomen
  • Verkorten zwembadtijd: Aangenomen
  • Verkoop aanhanger: Geen bod ontvangen
  • Resultaat en Balans 2020: Aangenomen
  • Begroting 2021: Aangenomen
  • Verkiezing Secretaris: Arno K is de komende periode secretaris.

Het bestuur bedankt

  • Larissa S, Harry W en René J voor het vormen van de stemcommissie;
  • Jan B en Richard B voor het controleren van de financiele stukken;
  • Sandra F voor het mede-kandidaat stellen voor de bestuursfunctie en
  • Patricia S natuurlijk voor het vervullen van haar bestuursfunctie de afgelopen 3 jaren!

Categories: Geen categorie