Categorie: Geen categorie

Buitenwaterlessen 2* afgerond

Afgelopen weekend zijn de 2* cursisten in Zeeland geweest. In dit weekend hebben zij de getijdenwaterduiken met goed gevolg afgelegd en hebben zij (bijna allemaal) hiermee de buitenwaterlessen afgerond.  De rescuedag op 31 oktober as is nu nog de laatste duikvaardigheid die zij af moeten ronden. Deze zal op kort termijn bekend gesteld worden aan alle leden. 

Dit weekend gaf ons ook de mogelijkheid om terug te kijken op de afgelopen opleiding en hier hebben wij een aantal verbeterpunten vast kunnen stellen.  Zo is er oa (door ons instructeurs) een extra zuurstofkoffer gekocht, en zullen we meer en helderder communiceren. Maar ondanks deze verbeterpunten kijken de cursisten en wij instructeurs positief terug op deze 2* opleiding in coronatijd. 

Martin en Patricia.

Categories: Geen categorie

Dive Number Logboek-app

Laatst vroeg een Sub-lid of iemand een goede logboek-app kende om zijn duiken mee te loggen.

Hoewel ik zelf ook waarde hecht aan mijn papieren logboek, kon ik het niet laten om te onderzoeken welke apps er zoal zijn om digitaal je duiken te loggen.

Op diverse duiksites worden verschillende apps vergeleken en ik heb mij beperkt tot de apps die overal hoge ogen gooien, en heb deze beoordeeld op gebruiksgemak, taal, flexibiliteit en prijs.

Daarbij is voor mij een absolute nummer 1 naar voren gekomen: Dive Number.

Deze app is er gratis voor Android en iOS en biedt een bijzonder prettige bediening:

Al je informatie scroll, swipe of rol je bij elkaar op verschillende schermen.
Na het installeren vraagt de app op welk duiknummer je bent gebleven om van daaruit door te tellen.

Na het kiezen van de datum, krijg je een kaartje van waar je bent, met daarbij alle bekende duikstekken (!). En staat jouw plekje er niet bij, dan klik je op de kaart en voeg je een nieuwe duikstek toe. Door naar links te swipen, ga je door naar het volgende scherm, en kies je je gebruikte duikfles, dan de flesvulling, inhoud, omstandigheden en soort duik.

Alles bij elkaar vind ik het een indrukwekkend eenvoudige app, die op mijn verzoek ook al snel in het Nederlands beschikbaar is gekomen (al zal ik de makers nog wel wat betere vertalingen doorgeven 🙂

Zonder er aandelen in te hebben, kan ik de app aanraden voor wie vaker zijn smartphone dan logboek gebruikt.

Lees meer op https://divenumber.com/ of download de app voor Android of voor iOS.

Categories: Geen categorie

Zwembad vanaf 9 september as

Omdat het al een ehele tijd geleden is dat we in het zwembad terecht konden én het hele Corona-gedoe ons nog wel een tijd zal plagen willen we de zwembadtrainingen hervatten op woensdag 9 september as.

In de tussentijd werken we een protocol uit op basis van de bestaande protocollen van NOB, KNZB en De Sprenkelaar.

Naar alle waarschijnlijkheid zal dat de volgende zaken omvatten:

  • Je meld je aan voor je deelname;
  • Je komt niet als jij of een huisgenoot ziekteverschijnselen heeft of in de afgelopen 10 dagen heeft gehad;
  • Iedereen houdt op de kant 1,5 meter afstand van niet-huisgenoten;
  • In het water kun je sporten zonder afstandsbeperking;
  • Ieder houdt zich bij zijn eigen uitrusting, dus geen buddy-breathen of materialen uitwisselen zonder deze tussentijds te ontsmetten.

Met zo’n protocol verwachten we de zwembadtrainingen weer op te kunnen pakken en ook opleidingen, intro’s en materiaalavonden aan te kunnen.

Aquapoldro draait binnenkort een proef met het openen van het Sprenkeltje met 1,5 meter afstand, zodra dat positief is, gebruiken ook wij weer het Sprenkeltje voor de nazit.

Na een aantal weken zullen we evalueren of het goed (genoeg) gaat of dat we aanpassingen moeten doen.

Namens het bestuur, Lucien

Categories: Geen categorie

Overzicht Jubileumduiken per 28/8

De volgende jubileumduiken zijn gelogd:

NaamAantal
Martin Stringer76
Martijn Janssen50
Niels Klink43
Patricia Stringer36
Ralf van Wissen31
Patrick Brands31
Henk Bronkhorst30
Gijs Heinink30
Marco Mulder29
Cees Bijl23
Arno Hoogland23
Marije Oudejans17
Lucien Craft17
Eric Schutte16
Maas Kramer16
Harm Jan Haaijer11
Rene Jonker8
Laurence Bijl6
Henk ten Cate5
Saskia Craft2
Pancho Vonken1

Categories: Geen categorie

Aanmelden voor activiteiten

We leven in een bijzondere tijd, waarin Corona nog niet onder controle is en dat stelt eisen aan iedereen in Nederland.

Ook voor sportverenigingen is het van belang, dat we ons aan de richtlijnen houden.

Binnenkort zal een aangepast protocol voor het zwembad bekendgemaakt worden, dat zal een mix van NOB, KNZB en De Sprenkelaar worden. Daarmee hopen we vanaf 9 september as weer in het zwembad terecht te kunnen.

Voor alle activiteiten (buitenduiken, activiteiten en straks dus ook zwembadtrainingen) is het daarbij nodig, dat we weten wie er komen en achteraf ook wie er geweest zijn.

Daarom wil ik iedereen vragen om zich te blijven aanmelden voor alle activiteiten, desnoods 5 minuten van tevoren.

Samen kunnen we -binnen de regels- onze sport zo goed mogelijk uitvoeren!

Categories: Geen categorie

Gefeliciteerd

We hebben er weer een gebrevetteerde 2* duiker bij.
Afgelopen maand heeft Eric zijn 2* opleiding met goed gevolg afgerond.
Wij willen hem van harte feliciteren met het behalen van zijn 2* opleiding en
wensen hem heel veel veilige duiken toe.

Categories: Geen categorie

Overzicht jubileum-duiken

De tussenstand van de jubileumduiken is:

NaamAantal
Martin Stringer66
Martijn Janssen50
Niels Klink35
Patricia Stringer31
Ralf van Wissen27
Gijs Heinink26
Patrick Brands24
Marco Mulder23
Henk Bronkhorst23
Arno Hoogland20
Marije Oudejans17
Lucien Craft16
Maas Kramer15
Eric Schutte14
Cees Bijl12
Harm Jan Haaijer11
Rene Jonker6
Henk ten Cate4
Laurence Bijl3
Saskia Craft2
Pancho Vonken1

Heb je duiken gemaakt en nog niet gelogd? Dat kun je altijd nog toevoegen via de site:
www.sub70.nl > inloggen leden en dan op de homepagina de link jubileumduiken aanklikken.
Ben je eerder ingelogd geweest kun je meteen naar jubileum.sub70.nl gaan .

Categories: Geen categorie

Activiteiten Commissie

Deze week ontving ik het volgende bericht:
“Hallo mede duikers,
Begin 2019 werd ik gevraagd of ik wilde helpen met het organiseren van activiteiten voor onze vereniging.
Ik was natuurlijk helemaal nieuw in de club, maar heb geprobeerd in deze periode de activiteiten zo goed mogelijk in te vullen.
Maar net als iedereen gaan er bij mij maar 24 uur in een dag, en heb je niet alle 24 uur de energie om overal mee bezig te zijn.
Zowel mijn gezin, mijn werk, mijn studies, en mijn big band vragen en krijgen de nodige aandacht en energie.
Wat tot gevolg heeft dat de AC van sub70 eigenlijk niet de aandacht krijgt die het verdient.
Ik duik graag voor de ontspanning, en zal dat ook blijven doen.
Maar ik zal geen deel meer uitmaken van de AC.

Voor iedereen die me de afgelopen tijd geholpen heeft dank, en tot aan de waterkant.

Groeten, Arno Hoogland”

Namens bestuur en leden wil ik Arno heel erg bedanken voor zijn inzet in de afgelopen periode en succes wensen met gezin, werk, studie en bigband.
Ik zal daar aan toevoegen, dat Arno ook genoeg duikjes moet blijven maken ter ontspanning van al dat andere 🙂

Categories: Geen categorie

Harry Weimer’s Zomaar Avond Duiken

Vanwege Covid-19 zijn we eerder begonnen met onze HW Zomaar Avond Duiken, gewoon een leuke gezellige duik op een andere locatie. Normaal vinden deze duiken plaats in de zomer, de maanden Juli en Augustus, echter nu zijn we al eerder gestart omdat we het zwembad niet gebruiken. De 1e duik vond plaats in ‘t Esse, daarna zijn we in het water gegaan bij de boothelling(Bussloo) geweest en afgelopen woensdag doken we in de MillingerPlas Oost. Er staan nog een aantal leuke duiken op het programma, maar de AC zoekt nog een aantal organisatoren. Wil jij een leuke duik organiseren, neem dan even contact op met de AC.

Alvast bedankt en tot aan de waterkant.

Voorzitter Sub70

Categories: Geen categorie

(Corona) AV 2020

Afgelopen periode hebben wij vanwege o.a. Covid -19 geen “normale” AV kunnen houden. Ik ben blij dat we via Skype en Youtube toch onze AV hebben kunnen houden. In deze “dubbele” AV hebben we de stukken van 2019 als leden geaccordeerd en dus goedgekeurd. Ik wil iedereen dan ook bedanken die heeft meegekeken en gestemd heeft. Tevens hebben we gestemd voor de aanschaf van een nieuwe compressor en kan onze penningmeester aan de slag met het opzetten van een systeem voor incasso.

In het bijzonder wil ik Lucien bedanken voor het opzetten van deze mogelijkheden van het houden van een alternatieve AV. Doordat de jaarstukken zijn goedgekeurd, hebben de penningmeester en ik ook de aanvraag voor de gemeentesubsidie afgelopen week op tijd ingediend.

Allemaal nogmaals bedankt voor jullie bijdragen en jullie kunnen altijd via Youtube de vergadering terugkijken.

Voorzitter Sub70

Categories: Geen categorie