Categorie: Geen categorie

Vacature bestuurslid/penningmeester

Beste leden,

na drie jaren als penningmeester van Sub ’70, heb ik besloten om mij niet voor een volgende termijn herkiesbaar te stellen.

Het is mij nl erg zwaar gevallen om allerlei uiteenlopende meningen aangeboden te krijgen en me daarbij niet aangesproken te voelen. Kortom, ik slaap er slecht van terwijl ik voor de vereniging het beste voor heb. Dat wringt en ‘kruip onder mijn huid’ waardoor ik niet voldoende afstand kan nemen. In het verleden heb ik diverse leden na afloop van hun bestuursfunctie met de club zien breken. Dat wil ik voorkomen, omdat ik met veel plezier duik en deel wil blijven uitmaken van deze duikvereniging met al haar leden, haar gemakken én haar ongemakken.

Daarom heb ik met pijn in mijn hart besloten om mij niet opnieuw verkiesbaar te stellen voor het bestuur.

Naast het penningmeesterschap ben ik de afgelopen jaren ook doende geweest om de financiële afhandelingen en administratie daarvan te vereenvoudigen met diverse uitbreidingen van ons online ledenadministratiesysteem. We zijn vorig jaar overgestapt op incasso van de contributie en daarmee is een grote vereenvoudiging gerealiseerd. De klus is nog niet afgerond en dat zou ik wel willen doen. Ik stel mij dus wel beschikbaar om namens een opvolgende penningmeester de handelingen uit te blijven voeren voor zowel de bankzaken als de administratie daarvan.
Dat maakt het ook makkelijker voor mijn opvolger om als bestuurslid aan te treden, zonder de vereiste financieel/technische handeling te hoeven verrichten.
Vanzelfsprekend zal de administrateur geen besluiten nemen of beleid opstellen. De administrateur voert het vastgestelde beleid uit en geeft waar nodig financiële inbreng aan het bestuur om haar beleid mee op te stellen. Dat wordt vastgelegd in een mandaat.

En is het aan de nieuw gekozen penningmeester om te bepalen of hij/zij wel of niet van een administrateur gebruik wilt maken.

Bijgevoegd is de opgestelde functiebeschrijving voor de vacature.

Met vriendelijke groet,

Lucien Craft.

Categories: Geen categorie

Contributie 2022

Beste leden,

Nadat de NOB haar contributie met een kleine indexatie heeft verhoogd, heeft het bestuur er voor gekozen om de contributie in 2022 NIET te wijzigen.

In de afgelopen jaren heeft de vereniging -door alle maatregelen rondom Corona- niet kunnen doen wat zij had willen doen. Dat geldt voor activiteiten, opleidingen, ledenwerving en het duiken zelf. Daardoor zijn er ook geen financiële tekorten ontstaan, al zullen we wel zodra het mogelijk is weer met ledenwerving aan de slag moeten.

Voor 2022 is een concept-begroting opgesteld die ruimte laat om de contributies ongemoeid te laten.

Namens het bestuur,

Lucien Craft.

Categories: Geen categorie

Bestuursflits november 2021

Sub’ers,

De afgelopen maand was voor de vereniging een moeilijke maand. Door de Corona ontwikkelingen en steeds strenger wordende maatregelen hebben we helaas de feestavond en de snertduik moeten annuleren. Met de laatste maatregelen moeten we helaas ook constateren dat we op woensdagavond geen gebruik meer kunnen maken van het zwembad, omdat deze tot maximaal 17:00 open mag zijn. Dat neemt niet weg dat we met volle moed naar het nieuwe jaar aan het kijken zijn en weer van alles willen gaan organiseren.

Naar aanleiding van de bestuursvergadering op 24 november 2021 willen we jullie informeren over de volgende onderwerpen die we besproken hebben.

Zwembad

Zoals jullie waarschijnlijk meegekregen hebben is tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag bekend gemaakt dat o.a. zwembaden vanaf 17:00 moeten sluiten. Tot nadere berichtgeving kan daardoor het zwemmen op woensdagavond niet door gaan. We hebben met De Sprenkelaar afgesproken dat we tot de volgende persconferentie op zaterdagmiddag (16:00 – 17:00) gebruik kunnen maken van het zwembad.


Vóór de Kerst willen we graag nog familiezwemmen organiseren. Als we weer op woensdagavond terecht kunnen is dat op 22 december. Als we nog op zaterdagmiddagen terecht kunnen dan zal dit op 18 december zijn.

Op woensdag 29 december hebben we in ieder geval geen zwemavond. Het spreekt voor zich dat we op de alternatieve zaterdagen 25 december en 1 januari niet kunnen zwemmen.

We hopen op 5 januari gewoon weer op woensdagavond te kunnen zwemmen met persluchttraining. Dat is afhankelijk van wijzigingen in de Corona maatregelen. Nadere informatie volgt dan.

In het nieuwe jaar willen we de invulling zwembadavonden meer structuur geven. Daarbij denken we aan de volgende indeling:

  • 1e woensdagavond van de maand: persluchttraining (hoeft niet per se door een instructeur gegeven te worden)
  • 2e woensdagavond van de maand: vrije zwemavond
  • 3e woensdagavond van de maand: snorkeltraining
  • Overige woensdagavond(en) van de maand: vrije invulling, zoals conditietraining, onderwatervoetbal, vrije zwemavond of welk leuk idee dat er maar is.

Elk lid is vrij om een leuke activiteit in het zwembad te organiseren op woensdagavond. Als je een leuk idee hebt, meld je aan!

Activiteiten

Zoals eerder vermeld hebben Henk Bronkhorst en Eric Schutte zich afgemeld voor de activiteitencommissie. Dat vinden we heel jammer, maar hebben hen uiteraard wel bedankt voor hun inspanningen. Hierdoor kunnen we wel weer een versterking van de activiteitencommissie gebruiken. Lijkt het je leuk om de activiteitencommissie te versterken en af en toe een duikje of andere activiteiten te organiseren, laat het ons weten!

Het nieuwe jaar komt ook al weer snel dichterbij. Dat betekent ook dat we gestart zijn met de organisatie van de nieuwjaarsduik en nieuwjaarsreceptie. Blokkeer zaterdag 8 januari alvast in je agenda voor een verfrissende duik en de nieuwjaarsreceptie. We hopen uiteraard dat het door kan gaan. We houden jullie op de hoogte!

Ledenwerving

In de vorige Bestuursflits hebben we ook al gemeld dat we de vereniging graag verder laten groeien met leden die graag mee doen aan de leuke duikactiviteiten en zich door middel van opleidingen verder willen bekwamen in onze mooie duiksport. Uiteraard is iedereen welkom bij Sub ’70 die wil zwemmen, snorkelen of duiken. Maar wat meer leden in de leeftijd van 20 tot 40 jaar zou het ledenbestand wat evenwichtiger maken.

Tot het einde van november was de mogelijkheid om het lidmaatschap te beëindigen per eind december. Helaas hebben we een aantal afzeggingen ontvangen. We hopen dat zij plezier in het duiken blijven houden en er wellicht later weer ruimte voor zien om weer lid te worden van Sub ’70.

Voor nu des te meer reden om aan ledenwerving te doen. We hebben een nieuwe set van stickers laten bedrukken. We proberen deze binnenkort te verspreiden binnen de vereniging. Laat dan vooral een Sub ’70 sticker achter op een plek waar je verwacht dat toekomstige leden die kunnen zien! Zodra de stickers binnen zijn, zullen we die verspreiden.

Dat is pas een begin. We willen jullie vragen om mee te denken over ideeën om toekomstige leden te interesseren voor Sub ’70. Heb je een leuk idee dat niet te veel hoeft te kosten en/of goed gericht is op onze doelgroep, laat het ons weten.

Veel duikplezier en tot aan de waterkant!

Patrick Brands – Voorzitter

Lucien Craft – Penningmeester

Arno Kroese – Secretaris

Categories: Geen categorie

Rabobank Clubactie

Afgelopen najaar liep de sponsoractie van de Rabobank.

We hebben daar aan meegedaan en jullie hebben de kans gehad om Sub70 ‘omhoog’ te stemmen in de verdeling van de sponsorbedragen.

Uiteindelijk hebben we daarmee een bedrag van € 136,85 ontvangen voor de clubkas, met als doel om er trainings- en opleidingsmaterialen mee aan te schaffen.

Dank aan iedereen die voor onze club gestemd heeft !

Lucien.

Categories: Geen categorie

Bestuursflits oktober 2021

Sub’ers,

Het ging even goed met de Corona ontwikkelingen en daardoor hebben we de afgelopen periode ook weer leuke duikactiviteiten kunnen organiseren. Ook in het zwembad is het weer gezellig als vanouds en de opleidingen zijn ook weer gestart. Helaas nemen de aantallen Corona besmettingen weer toe waardoor we hebben moeten besluiten de feestavond van 5 november voorlopig niet door te laten gaan. Laten we hopen dat het Corona tij snel weer zal keren en we alsnog een gezellige feestavond kunnen hebben en ook door kunnen blijven gaan met onze leuke activiteiten.

Naar aanleiding van de bestuursvergadering op 29 oktober 2021 willen we jullie informeren over de volgende onderwerpen die we besproken hebben en ook over wat verder in deze maand nog heeft plaatsgevonden.

Tertius weekend

In het weekend van 22 tot 24 oktober hebben met een groepje Sub’ers een zeer geslaagd duiktripje gehad. Na eerst in de plaatselijke snackbar een vetlaagje voor het weekend gelegd te hebben zijn we vrijdagavond aan boord van het 27 meter lange schip gegaan. Na een gezellige vrijdagavond met een goede sfeer in de groep en een goede eerste nacht was het op zaterdagochtend heerlijk weer geworden. Na een korte vaart hebben we de eerste duik gemaakt bij de hangcultuur, wat gelijk een succes was. Verschillende duikers hadden het geluk een jonge snotolf tegen te komen en ook nog mooi te kunnen fotograferen. In totaal zijn er vijf duiken gemaakt, waaronder een nachtduik en twee stromingsduiken.

Ook de verzorging door Ruud en Ellen (eigenaren van de Tertius) aan boord was fantastisch. We hebben onder andere kunnen genieten van de beroemde uitsmijters. Kortom, eentje om jaarlijks op de agenda te gaan zetten.

Feestavond

Zoals aangegeven hebben we door de recente Corona ontwikkelingen moeten besluiten de feestavond van 5 november voorlopig niet door te laten gaan. Het doel is altijd geweest om de feestavond voor alle leden mogelijk te maken. Dit moet dan ook op een veilige manier kunnen. Met veel leden in een binnenruimte bij een oplopend aantal Corona besmettingen vinden wij niet verstandig.

We hadden hele leuke ideeën voor een gezellige avond en de voorbereidingen hiervoor waren in een zeer vergevorderd stadium. Deze ideeën blijven zeker staan en hopelijk kunnen we in de loop van 2022 alsnog de feestavond organiseren.

Ledenwerving

De afgelopen periode hebben we weer enkele nieuwe leden mogen verwelkomen. Dat is heel fijn! Het doel blijft om het aantal leden verder te laten groeien met leden die graag mee doen aan de leuke duikactiviteiten en zich door middel van opleidingen verder willen bekwamen in onze mooie duiksport. Uiteraard is iedereen welkom bij Sub ’70 die wil zwemmen, snorkelen of duiken. Maar wat meer leden in de leeftijd van 20 tot 40 jaar zou het ledenbestand wat evenwichtiger maken.

We hebben bedacht om een nieuwe set van stickers te laten bedrukken en deze onder de leden uit te delen. Laat dan vooral een Sub ’70 sticker achter op een plek waar je verwacht dat toekomstige leden die kunnen zien! Zodra de stickers binnen zijn, zullen we die verspreiden.

Dat is pas een begin. We willen jullie vragen om mee te denken over ideeën om toekomstige leden te interesseren voor Sub ’70. Heb je een leuk idee dat niet te veel hoeft te kosten en/of goed gericht is op onze doelgroep, laat het ons weten.

Hemelvaartweekend 2022

De voorbereidingen voor het Hemelvaartweekend 2022 zijn al in volle gang. Henk ten Cate is in gesprek met Camping Boot om daar een voorreservering te doen voor kampeerplekken en appartementen. We hopen dat dit gaat lukken, omdat we dan met z’n allen op dezelfde locatie kunnen verblijven. Als dit gelukt is en we kunnen een goede inschatting maken van de kosten, verstrekken we meer informatie en zullen we een formulier op de website plaatsen om je aan te kunnen melden.

Veel duikplezier en tot aan de waterkant!

Patrick Brands – Voorzitter

Lucien Craft – Penningmeester

Arno Kroese – Secretaris

Categories: Geen categorie

Robin: gefeliciteerd!

Pas geleden heeft Robin van Duyne het brevet PADI Instructor behaald. Dat heeft hij gedaan bij zijn favoriete duikschool op Lanzarote (hè wat vervelend!).

Na terugkomst in Nederland hebben we hem kun trakteren op een lekker flesje bier en de set vissenkaarten van onze club.

Proost!

Categories: Geen categorie

Motorrit 10-10-2021

Vier gekken op de veerboot… als dat maar goed gaat !

Vandaag, 10 oktober was het dan eindelijk zover !


We zouden eigenlijk vorige week al een motorrit gaan doen met een aantal leden van de vereniging en eventuele aanhang, maar door het slechte weer vorige week is het verschoven.

Vanmorgen was het wel een hele kleine wereld met die dichte mist, maar we bleven positief, en we hebben toch verzameld om 9:30 uur bij de Shell aan de Lange Amerikaweg alwaar we allemaal even de tank van de motor konden vol gooien voor we zouden gaan rijden.

Jeroen had een route uit gestippeld, en we zouden met z’n allen maar trouw volgen, want geen van ons heeft navigatie op de brommer !

Eenmaal allemaal de motor vol getankt met brandstof, kwamen we erachter dat de nieuwste brommer, die van Nathalie niet meer wilde starten. Die zal wel hebben gedacht :” ja, eerst laat je me 3 weken stil staan en krijg ik geen aandacht, en nu flikker je mijn tank vol, met andere woorden, je moet nu aan het werk..

Nu bleek dat de accu niet zo heel goed meer was, dus hebben we Natje maar even aan gedrukt hahaha

Nadat we wisten dat haar motor zo ook aan het lopen te krijgen was, een lekkere kop koffie bij de Starbucks gehaald. we waren er nu toch…

Na de koffie de motor van Nathalie weer aan geslingerd en onze eigen “oude” fietsen ook weer gestart om te beginnen aan de route.

De route ging vanaf de Lange Amerikaweg richting Beekbergen, Loenen Hoenderloo, Deelen, dwars door een stuk van Arnhem heen en zo richting Doesburg, Gaanderen en Zetten.

Vanaf daar hebben we toch een stukje Duitsland gepakt en uiteindelijk in S-Heerenberg een mooi plekje gevonden de fietsen neer te zetten en daar leek het ons fijn om wat te gaan eten..


Hmmmmm een ijssalon… dat is niet voldoende..

Dus Jeroen heeft even gevraagd en nog geen 40 meter verder was een leuk restaurantje genaamd ” De Snor” alwaar we hebben genoten van een heerlijke kop koffie met een tosti.

Na het hapje eten en drinken zijn we door gereden. We hebben onze route vervolgt door de binnenwegen van Zeddam, Didam, en via Doesburg, Dieren, Voorst weer terug.

Daar kwam Remko op het goede idee om nog even een ijsje te doen bij restaurant de Kar en daar ook onze mooie dag af te gaan sluiten.Tenslotte hebben we al ruim 141 kilometer gereden, en daar Remko nog niet wist hoeveel kilomter hij op een tank kon rijden, hebben we toch maar besloten terug te rijden.

Al met al kan ik terug kijken op een geslaagde dag met een mooie route.

Hopelijk in het komende seizoen meer motorrijders onder ons die mee willen om een nog wat grotere groep te krijgen 🙂

Categories: Geen categorie

Bestuursflits september 2021

Sub’ers,

Met de afschaling van de Corona-maatregelen konden we gelukkig vanaf het begin van deze maand weer gebruik maken van het zwembad en het Sprenkeltje. Het is gezellig om elkaar zo weer te zien en te spreken in het zwembad. Ook hebben we sinds lange tijd weer een persluchttraining en een snorkeltraining in het zwembad kunnen organiseren.

Naar aanleiding van de bestuursvergadering op 1 september 2021 willen we jullie informeren over de volgende onderwerpen die we besproken hebben en ook over wat verder in deze maand nog besproken is.

Veiligheidskaart voor verenigingsduiken

In de vorige bestuursflits hebben we aangekondigd om de de veiligheidskaart (noodplan) op de achterkant van de buddylijst onder de loep te nemen. Ten opzichte van het NOB format zijn er enkele aanpassingen te maken. Bovendien willen we voor een aantal duikstekken, waar we als vereniging veel duiken, vooraf ingevulde veiligheidskaarten maken. Dit pakken we de komend periode op.

VOG’s

Aan de actie om voor de instructeurs nieuwe VOG’s aan te vragen, zoals vermeld in de vorige bestuursflits, was nog geen invulling gegeven. Dit pakken we komende periode op.

Activiteiten en opleidingen

Gezamenlijk met de instructeurs, activiteitencommissie en de bestuursleden hebben we gewerkt aan een leuk programma voor activiteiten en opleidingen. De eerste opleidingen zijn weer in de agenda opgenomen, zoals de introduiken en enkele specialisaties. Er is meer in voorbereiding dus houd de email en de website in de gaten.

Afmelding Martin en Patricia

Helaas hebben we van Martin en Patricia vernomen dat zij wilden stoppen met Sub ’70. Via de email hebben we alle leden direct geïnformeerd. Op persoonlijke wijze hebben we vanuit het bestuur en namens de vereniging Martin en Patricia bedankt voor hun inzet. Hierdoor zijn minder instructeurs beschikbaar voor de opleidingen, maar uiteraard proberen we dit zo goed mogelijk op te lossen in overleg de rest van de instructeurs.

Veel duikplezier en tot aan de waterkant!

Patrick Brands – Voorzitter

Lucien Craft – Penningmeester

Arno Kroese – Secretaris

Categories: Geen categorie

Evaluatie Hemelvaart 2021

Het bestuur heeft met de AC en diverse kampeerders gesproken om het Hemelvaartsweekeinde 2021 te evalueren.

Daarbij is unaniem vastgesteld dat camping De Brem zeker niet voor herhaling vatbaar is. Hoewel de camping er vooraf wel prima uitzag, waren de veldjes klein, oneffen en met slechte afwatering. Wat ook niet hielp, was dat de huisjes-kampeerders op een geheel ander park stonden. De gemeenschappelijke binding was daarmee zoek.

Reden genoeg om vóóruit te kijken naar een alternatief. Er is van verschillende kanten naar camping Boot gekeken, en deze biedt in ieder geval zowel huisjes, als een kampeerveld dus misschien een alternatief.

Eric heeft namens de AC aangeboden om met Henk tC de organisatie te willen oppakken voor het hemelvaartweekend van 2022.
Hou dus dit najaar de berichten in de gaten om de volgende Hemelvaart weer gezellig met Sub op pad te gaan…

Categories: Geen categorie