(Corona) AV 2020

Afgelopen periode hebben wij vanwege o.a. Covid -19 geen “normale” AV kunnen houden. Ik ben blij dat we via Skype en Youtube toch onze AV hebben kunnen houden. In deze “dubbele” AV hebben we de stukken van 2019 als leden geaccordeerd en dus goedgekeurd. Ik wil iedereen dan ook bedanken die heeft meegekeken en gestemd heeft. Tevens hebben we gestemd voor de aanschaf van een nieuwe compressor en kan onze penningmeester aan de slag met het opzetten van een systeem voor incasso.

In het bijzonder wil ik Lucien bedanken voor het opzetten van deze mogelijkheden van het houden van een alternatieve AV. Doordat de jaarstukken zijn goedgekeurd, hebben de penningmeester en ik ook de aanvraag voor de gemeentesubsidie afgelopen week op tijd ingediend.

Allemaal nogmaals bedankt voor jullie bijdragen en jullie kunnen altijd via Youtube de vergadering terugkijken.

Voorzitter Sub70

Categories: Geen categorie