Enquete veiligheid

No Comments

 

Welkom bij onze Enquete Verantwoordelijkheden bij het duiken !

Met deze enquête willen we jouw mening polsen over een aantal verantwoordelijkheden bij het duiken.
Begin van dit jaar zijn deze vastgelegd in een document, met de afspraak dit aan het einde van het seizoen te evalueren.

Die evaluatie is op 9 oktober a.s., vanaf 19u30 in het Sprenkeltje. 

Om deze evaluatie voor te bereiden wil ik je vragen om de komende 1 vragen te beantwoorden.

Je mag natuurlijk ook bij de vragen je mening geven als je op 9 oktober verhinderd bent.

 

1. 

Even warmdraaien ...

De vragen zullen je mening vragen in 4 opties. Kies hieronder een optie om te beginnen.

Geef een reactie