Jaarvergadering NOB

Aanleiding: als gevolg van actuele inzichten is tijdens de AV van de NOB een voorstel aangenomen om de duikmedische keuringen anders in te richten.

Het voorstel werd toegelicht door een hoogleraar van het AMC, tevens Medisch verantwoordelijk voor het duikmedisch centrum Den Helder, en de coördinator Medisch van de NOB.

Concreet houdt het nieuwe beleid in, dat een duiker aan het begin van zijn/haar duikcarriere een duikmedische keuring ondergaat. Daarna wordt jaarlijks een zelftoets aanbevolen om na te gaan of er aanleiding is voor een herkeuring. De zelftest wordt online door NOB gefaciliteerd en na afloop kun je het resultaat uitprinten in een certificaat.
Als er geen aanleiding is om herkeurd te worden, dan volstaat dat om door te duiken.
Is er wel aanleiding dan wordt een herkeuring dringend aangeraden.

Voor instructeurs en ScubaDoe blijft het huidige keuringsbeleid ongewijzigd.

Bij buitenlandse duiken blijft het aldaar geldende advies van kracht. Het kan dus nog steeds handig zijn om in Nederland een internationaal erkende keuring te ondergaan in de (max 12) maanden voor een duikvakantie.

Voor Sub’70 stelt het bestuur, in overleg met de keuringsarts Dr. Van Eerde de volgende uitwerking voor:

  1. Elk duiklid zal bij het begin van het lidmaatschap een duikmedische keuring ondergaan.
  2. Alle leden worden 1x per jaar, omstreeks begin april, opgeroepen om de zelftest uit te voeren.
  3. In de periode april-mei-juni worden keuringsavonden ingepland voor leden die aangeven daarvoor open te staan. Iedereen mag daar vrijwillig aan meedoen, je kunt je natuurlijk altijd ook elders laten keuren.
  4. In de periode september-februari wordt eens per 2 maanden een keuringsavond vrijgehouden voor instromers en vrijwillige keuringen.

Als gevolg van dit keuringsbeleid is het niet langer mogelijk om de administratie voor iedereen bij te houden. Ook vanwege de privacy-richtlijn is het goed om dat niet langer te doen.

Aan de waterkant kun je met het zelftest-certificaat óf een medisch keuringsbewijs aantonen dat je in goede orde aan je duik begint. De verantwoordelijkheid is nu dus meer overgedragen aan de zelfverantwoordelijkheid van de duiker. Net als die geldt voor het onderhoud van de duikmaterialen.

NOB werkt overigens ook een APK uit, waarin de duiker aangemoedigd wordt om diverse aspecten van de duiksport periodiek te beoordelen: fles, uitrusting en eigen gezondheid. Zodra die beschikbaar is zal Sub’70 dat combineren met de oproep voor de medische zelftest.

Categories: Geen categorie