Jaarvergadering NOB

Tijdens de AV van de NOB is een betoog gehouden, dat NOB extra investeringen moet doen om het ledenaantal op peil op te houden. Hoewel de begroting nu nog sluitend is, zal als gevolg van lagere subsidies en lagere ledenaantallen het budget onder verdere druk komen te staan.

NOB zal verenigingen actiever gaan ondersteunen met ledenwerving en heeft daar ca € 1000 per vereniging beschikbaar. Daar zullen we zo goed mogelijk gebruik van maken!

Na stemming is de voorgestelde verhoging NOB contributies met € 3 voor jeugdleden en € 8 voor overige leden aangenomen.

Het bestuur van Sub’70 heeft besloten om dit bedrag niet in een keer door te rekenen aan de leden, ondanks dat het contributiebesluit dat toelaat.

In plaats daarvan zal per 2021 de contributie beperkt verhoogd worden om deze NOB-afdracht te compenseren. Voor volwassenen is de verhoging € 1,25 per kwartaal en voor jeugdleden 0,50.

Categories: Geen categorie