Vooraankondiging AV 2021

Afgelopen jaar was het niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen voor de AV en als bestuur zijn wij bang dat dit ook dit jaar niet gaat lukken. Om deze reden willen wij jullie alvast informeren dat we ook dit jaar de AV digitaal plaats zullen laten vinden. Door deze keuze zullen wij ook dit jaar 2 AV vergaderingen plannen. In de eerste vergadering zullen we alle agendapunten bespreken en in de tweede vergadering zullen we de uitkomsten en beslissingen mededelen. In de tussenliggende periode kunnen jullie weer via de mail aan een onafhankelijke commissie laten weten hoe jullie denken over de voorstellen.

De eerste AV zal plaatsvinden op 19 maart om 20.00 uur, de tweede AV zal plaatsvinden op 26 maart om 20.00 uur. Agendapunten kunnen aangeleverd worden tot en met 28 februari.

Mocht je deel willen nemen aan de onafhankelijke commissie of hier meer informatie over willen hebben, laat het even aan het bestuur weten.

Aan de hand van dit bericht willen wij jullie ook infomeren over de vrijkomende functie van secretaris in het bestuur. Het termijn van 3 jaar is verstreken en Patricia heeft besloten om zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen. In de AV van 19 maart zouden wij graag de kandidaten voor deze functie aan jullie voor willen leggen. Heb je interesse in deze functie of het je vragen over de werkzaamheden dan kun je contact opnemen met de voorzitter (Patrick) of met de penningmeester (Lucien). Wij hopen in maart een nieuwe secretaris te kunnen verwelkomen in ons bestuur!

Categories: Geen categorie