AV Sub’70 2021

Op 19 en 26 mart jl heeft onze ledenvergadering plaatsgevonden, wederom via een Youtube livestream met een stemronde per email in de tussenliggende periode.

Je kunt de livestreams terugkijken via de volgende linkjes:

https://youtu.be/Vu8M498Wsts

https://youtu.be/Vu8M498Wsts

Uit de stemmingen is de volgende uitslag gekomen:

  • Verlengen functie Voorzitter: Aangenomen
  • Verkorten zwembadtijd: Aangenomen
  • Verkoop aanhanger: Geen bod ontvangen
  • Resultaat en Balans 2020: Aangenomen
  • Begroting 2021: Aangenomen
  • Verkiezing Secretaris: Arno K is de komende periode secretaris.

Het bestuur bedankt

  • Larissa S, Harry W en René J voor het vormen van de stemcommissie;
  • Jan B en Richard B voor het controleren van de financiele stukken;
  • Sandra F voor het mede-kandidaat stellen voor de bestuursfunctie en
  • Patricia S natuurlijk voor het vervullen van haar bestuursfunctie de afgelopen 3 jaren!

Categories: Geen categorie