Bestuursflits juli 2021

Sub’ers,

Op het moment dat ik deze bestuursflits schrijf ben ik al op mijn vakantiebestemming in Zuid-Frankrijk. Ik hoop dat meer Sub’ers deze zomer van een vakantie kunnen genieten (of misschien zelfs al hebben genoten).

Naar aanleiding van de bestuursvergadering op 8 juli 2021 willen we jullie informeren over de volgende onderwerpen die we besproken hebben. Deze keer een vrij korte bestuursflits omdat we vooral de status van lopende acties (zie vorige bestuursflitsen) hebben doorgenomen.

Introduiken door 3/4-* of duikbegeleiders en aansprakelijkheid

Voor introduiken maken we graag gebruik van de inzet van 3/4-* of duikbegeleiders. Vanuit de vereniging bezien geldt hiervoor eenzelfde aansprakelijkheid. Met uitzondering van instructeurs zijn leden tegenwoordig vrijgesteld van de jaarlijkse medische herkeuring (zie vorige bestuursflits). Vanuit de aansprakelijkheid vinden we het belangrijk dat 3/4-* of duikbegeleiders, die regelmatig assisteren bij introduiken zich ook jaarlijks medisch laten herkeuren.

Veiligheidskaart voor verenigingsduiken

Voor verenigingsduiken hanteren we de bekende buddylijst. Op de achterkant van de buddylijst staat de veiligheidskaart (noodplan). We gaan bekijken of deze nog actueel is en waar nodig aanpassen.

Definitie oppervlaktecoördinator

Bij verenigingsduiken is de rol van een oppervlaktecoördinator (OC) verplicht volgens de vereisten van de NOB. We merken dat het niet altijd makkelijk is deze rol in te vullen.  De aanwezigen willen zelf uiteraard ook graag duiken. Wij kennen ook de rol van duikleider. NOB kent geen onderscheid tussen duikleider en OC. In de definitie van NOB wordt de rol OC uitgewerkt. Daarin staat onder andere dat deze de taken en verantwoordelijkheden kan overdragen aan iemand anders. Deze persoon moet dan wel weten hoe te handelen in een noodsituatie (inroepen n opvangen hulpverlening) en weten hoe gebruik te maken van de zuurstofkoffer. Voor deze persoon is geen opleiding of brevet verplicht. De NOB rol van OC heet bij Sub70 Duikleider. De persoon aan wie de duikleider taken en verantwoordelijkheden kan overdragen heet bij Sub70 Oppervlaktecoördinator. Voor het inroepen en opvangen van hulpverlening hebben we een noodplan (achterkant van de buddylijst) en in de zuurstofkoffer is een instructie aanwezig. De rol van Sub70 – Oppervlaktecoördinator moet minimaal EHBO en reanimatie kunnen toepassen. Dit mag bijvoorbeeld ook een partner (niet-lid) van een duikend lid zijn. Lijkt het je leuk om rol van OC (Sub70) op je te nemen laat het ons (bestuur) of de activiteitencommissie weten.

VOG’s

Als vereniging zijn we verplicht om periodiek een Verklaring Omtrent Gedrag van de bestuursleden, instructeurs en vertrouwenspersoon op te vragen en te beoordelen. Dit moet de vereniging ook kunnen aantonen. Volgens de administratie is de laatste periodieke aanvraag in 2019 uitgevoerd. Helaas zijn de betreffende VOG’s niet bewaard gebleven. Hierdoor voldoen we niet volledig aan de vereiste om het aan te kunnen tonen. Na de zomerperiode zullen we opnieuw VOG’s aanvragen voor zover dat nodig is.

Volgende bestuursvergadering

De volgende bestuursvergadering staat op 1 september gepland. Daaraan voorafgaand delen we de agenda weer met alle leden. Dit om de gelegenheid geven extra bespreekpunten aan te dragen of om zelf voorstellen voor te leggen aan  het bestuur.

Veel duikplezier en tot snel aan de waterkant!

Patrick Brands – Voorzitter

Lucien Craft – Penningmeester

Arno Kroese – Secretaris

Categories: Geen categorie