Auteur: Arno Kroese

Introductie nieuw lid – Gitta Cosaert

Ik zal mij even voorstellen. Ik ben Gitta Cosaert, 51 jaar en woonachtig in Apeldoorn. Ik ben (zwem)lid geworden om  regelmatig te gaan zwemmen, snorkelen en in de toekomst misschien te gaan duiken.

Ik ben bij Sub70 terecht gekomen, door mijn vriendin Karin.

Tot gauw.

Gitta Cosaert

Categories: Geen categorie

Introductie nieuw lid – Simon Ellenbroek

Hallo, ik ben Simon Ellenbroek en ik ben 28 jaar oud en samen met mijn verloofde Miriam woon ik in Vaassen. Ik ben begonnen met duiken doordat ik een vriend heb die een enthousiaste duiker is en veel foto’s en filmpjes deelde met mij. Door zijn verhalen en mijn nieuwsgierigheid ben ik in 2014 bij ESKO Diveworld in Zeist begonnen aan mijn nieuwe hobby en heb ik bij hun mijn SSI open water brevet behaald. Vervolgens heb ik drie jaar met veel plezier gedoken in o.a. Nederland en Egypte. In Egypte heb ik in de Rode zee gedoken bij Roots red Sea bij El Quseir. 

In 2017 ben ik gaan werken bij de Koninklijke Landmacht en toen ben ik gestopt met duiken. Het duiken was niet te combineren met het werk omdat ik eerst een half jaar de algemene militaire opleiding volgde. Doordeweeks zat ik intern op een kazerne en ik was ook veel weekenden weg, of was ik blij dat ik even thuis was zodat ik wat kon uitrusten. Na het behalen van mijn opleiding moest ik wennen aan het werk, zoals oefeningen, waardoor het duiken op een laag pitje bleef staan. Ik had besloten dat ik het duiken weer zou gaan doen als ik meer tijd zou hebben. Nu ik vijf jaar verder ben en nog steeds druk ben met werk, en andere zaken zoals voorbereidingen van het huwelijk en een hbo-studie, heb ik toch besloten om het duiken op te pakken omdat het er anders nooit van komt. 

Ik heb mij bij sub70 ingeschreven omdat de facebookpagina en de website mij aanspraken en ik het leuk vind om mensen te ontmoeten die net zoveel (of meer) plezier halen uit de hobby als ik. Ik kijk er naar uit om weer te duiken!

Tot bij de waterkant! 

Simon Elllenbroek

Categories: Geen categorie

Bestuursflits juli 2021

Sub’ers,

Op het moment dat ik deze bestuursflits schrijf ben ik al op mijn vakantiebestemming in Zuid-Frankrijk. Ik hoop dat meer Sub’ers deze zomer van een vakantie kunnen genieten (of misschien zelfs al hebben genoten).

Naar aanleiding van de bestuursvergadering op 8 juli 2021 willen we jullie informeren over de volgende onderwerpen die we besproken hebben. Deze keer een vrij korte bestuursflits omdat we vooral de status van lopende acties (zie vorige bestuursflitsen) hebben doorgenomen.

Introduiken door 3/4-* of duikbegeleiders en aansprakelijkheid

Voor introduiken maken we graag gebruik van de inzet van 3/4-* of duikbegeleiders. Vanuit de vereniging bezien geldt hiervoor eenzelfde aansprakelijkheid. Met uitzondering van instructeurs zijn leden tegenwoordig vrijgesteld van de jaarlijkse medische herkeuring (zie vorige bestuursflits). Vanuit de aansprakelijkheid vinden we het belangrijk dat 3/4-* of duikbegeleiders, die regelmatig assisteren bij introduiken zich ook jaarlijks medisch laten herkeuren.

Veiligheidskaart voor verenigingsduiken

Voor verenigingsduiken hanteren we de bekende buddylijst. Op de achterkant van de buddylijst staat de veiligheidskaart (noodplan). We gaan bekijken of deze nog actueel is en waar nodig aanpassen.

Definitie oppervlaktecoördinator

Bij verenigingsduiken is de rol van een oppervlaktecoördinator (OC) verplicht volgens de vereisten van de NOB. We merken dat het niet altijd makkelijk is deze rol in te vullen.  De aanwezigen willen zelf uiteraard ook graag duiken. Wij kennen ook de rol van duikleider. NOB kent geen onderscheid tussen duikleider en OC. In de definitie van NOB wordt de rol OC uitgewerkt. Daarin staat onder andere dat deze de taken en verantwoordelijkheden kan overdragen aan iemand anders. Deze persoon moet dan wel weten hoe te handelen in een noodsituatie (inroepen n opvangen hulpverlening) en weten hoe gebruik te maken van de zuurstofkoffer. Voor deze persoon is geen opleiding of brevet verplicht. De NOB rol van OC heet bij Sub70 Duikleider. De persoon aan wie de duikleider taken en verantwoordelijkheden kan overdragen heet bij Sub70 Oppervlaktecoördinator. Voor het inroepen en opvangen van hulpverlening hebben we een noodplan (achterkant van de buddylijst) en in de zuurstofkoffer is een instructie aanwezig. De rol van Sub70 – Oppervlaktecoördinator moet minimaal EHBO en reanimatie kunnen toepassen. Dit mag bijvoorbeeld ook een partner (niet-lid) van een duikend lid zijn. Lijkt het je leuk om rol van OC (Sub70) op je te nemen laat het ons (bestuur) of de activiteitencommissie weten.

VOG’s

Als vereniging zijn we verplicht om periodiek een Verklaring Omtrent Gedrag van de bestuursleden, instructeurs en vertrouwenspersoon op te vragen en te beoordelen. Dit moet de vereniging ook kunnen aantonen. Volgens de administratie is de laatste periodieke aanvraag in 2019 uitgevoerd. Helaas zijn de betreffende VOG’s niet bewaard gebleven. Hierdoor voldoen we niet volledig aan de vereiste om het aan te kunnen tonen. Na de zomerperiode zullen we opnieuw VOG’s aanvragen voor zover dat nodig is.

Volgende bestuursvergadering

De volgende bestuursvergadering staat op 1 september gepland. Daaraan voorafgaand delen we de agenda weer met alle leden. Dit om de gelegenheid geven extra bespreekpunten aan te dragen of om zelf voorstellen voor te leggen aan  het bestuur.

Veel duikplezier en tot snel aan de waterkant!

Patrick Brands – Voorzitter

Lucien Craft – Penningmeester

Arno Kroese – Secretaris

Categories: Geen categorie

Bestuursflits juni 2021

Beste Sub’ers,
Zoals in de vorige bestuursflits (van april) aangekondigd brengen we na de bestuursvergadering een bestuursflits uit.
We vinden het als bestuur belangrijk om transparant te zijn over de onderwerpen die besproken worden. Dat geeft alle
leden de gelegenheid na te gaan welke onderwerpen besproken zijn binnen het bestuur en daar ook op te reageren.
Uiteraard houden we hierbij rekening met de privacy van individuele leden. Als er specifieke zaken besproken worden
binnen het bestuur die voor individuele leden vertrouwelijk van aard zijn, dan nemen we dit niet op in de bestuursflits.
Vooraf hebben we ook de agenda gedeeld wat goede extra inbreng heeft opgeleverd om te bespreken in de
vergadering.

Naar aanleiding van de bestuursvergadering op 26 mei 2021 willen we jullie informeren over de volgende
onderwerpen die we besproken hebben:


WBTR, mogelijke verbeterpunten

Met ingang van 1 juli 2021 wordt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht. Deze wet is
bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten
binnen besturen te voorkomen. Als vereniging zullen we vanaf 1 juli moeten voldoen aan de vereisten in deze wet.
Aan de hand van een checklist hebben we bepaald of acties nodig zijn om aan de vereisten te voldoen. Dit heeft geleid
tot de volgende extra maatregelen:
– Bij de bank instellen dat bestuursleden (voor zitter of penningmeester) individueel max. EUR 400 kunnen
betalen; tussen EUR 400 en EUR 680 moeten door twee bestuursleden gefiatteerd worden.
– In iedere bestuursve rgadering standaard de bankafschriften van afgelopen periode nalopen.
– Het aangaan van financiële verplichtingen moeten afgestemd zijn in de bestuursvergadering en door alle
bestuursleden gefiatteerd worden.
– Een bestuurslid mag niet mee besluiten (in een als er sprake is van een tegenstrijdig belang ,
hiervoor leggen we een register aan om vooraf mogelijke strijdige belangen inzichtelijk te maken.
– Bij het wegvallen van een bestuurslid dan bepalen de resterende bestuursleden of een AV belegd moet worden, mede afhankelijk van de tijd tot aan de regulier geplande AV. Deze periode mag maximaal drie maanden duren.
De komende periode zullen we onderzoeken of we de statuten hierop gaan aanpassen. Daar kunnen ook zaken in
meegenomen worden die nu geregeld zijn via het huishoudelijk reglement.


Zomeravond duiken

Met de bekendmaking dat weer met 30 personen buiten gesport mag worden, kunnen de zomeravond duiken starten
vanaf begin juni.


Vervanging medische herkeuring door zelftest en aansprakelijkheid bestuur

Sinds 1 mei heeft de NOB de zelftest voor medische herkeuring beschikbaar gesteld voor Nederlandse duikers. De
zelftest is gericht op belangrijke veranderingen ten opzichte van de medische keuring of de vorige zelftest om
eventuele aanvullende risico’s te identificeren en daar gepaste vervolgacties aan te verbinden.

NOB geeft het volgende aan over de verantwoordelijkheid van duikverenigingen en verenigingsbesturen voor wat
betreft duikmedische keuringen.
Een vereniging of bestuurder is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de medische keuring van haar leden. Dat
is de verantwoordelijkheid van de duiker zelf. Wel is het verstandig om de leden regelmatig, bijvoorbeeld jaarlijks of in aanloop naar een verenigingsduik, te wijzen op het doen van deze zelfcheck voor hun eigen veiligheid. Dit kan ook helpen om het gesprek over veilig duiken daarover op te starten.

Drakenbootfestival
Twee jaar geleden hadden we uitgebreide plannen om ondersteunende acties uit te voeren bij het drakenbootfestival of
een kraam neer te zetten voor promotie. Het ziet er naar uit dat het festival in september 2021 georganiseerd gaat worden. Mogelijk dat het te kort dag is om nog iets vanuit Sub70 te organiseren. We stemmen met de organisatie af wat nog mogelijk is.


Opleidingsplan
Op 27 mei 2021 heeft een overleg plaatsgevonden tussen de instructeurs en het bestuur. De doelstelling was te bepalen
welke acties voor opleidingen we in het najaar 2021 nog willen oppakken en welke we in 2022 gaan oppakken.
Hierbij hebben we ook rekening gehouden met de interesse voor de specialties, zoals die laatst door Lucien is
geïnventariseerd. Binnenkort wordt de planning gecommuniceerd binnen de vereniging.


Evaluatie camping Hemelvaart, rol AC / Opleidingen
Er is een suggestie gedaan om in het vervolg naar een andere camping gegaan. Het bestuur staat daar in principe
positief tegenover. Dit zal wel snel gepland moeten worden om op tijd te reserveren. Met de AC en de instructeurs
wordt afgestemd hoe de organisatie opgepakt wordt.


Verkoop aanhanger
Tijdens de AV is de leden de mogelijkheid geboden om de aanhanger van Sub70 te kopen voor een minimaal bedrag
van € 500. Hiervoor was geen interesse. Begin mei is de aanhanger op Marktplaats.nl gezet en snel verkocht voor
€ 625. Verminderd met de advertentiekosten (€ 17) heeft dit een mooi en hoger bedrag dan verwacht opgeleverd.


Terugbetaling huur zwembad eerste halfjaar
Omdat we in juni geen gebruik meer maken van het zwembad kunnen we over het eerste halfjaar de terugbetaling van
de huur, voor het niet gebruik maken van het zwembad, berekenen zodat deze in juni nog terugbetaald kan worden aan
de leden. Deze is inmiddels al terugbetaald.


Volgende bestuursvergadering
De volgende bestuursvergadering staat op 8 juli gepland. Daaraan voorafgaand delen we de agenda weer met alle leden. Dit om de gelegenheid geven extra bespreekpunten aan te dragen of om zelf voorstellen voor te leggen aan het bestuur.


Veel duikplezier en tot snel aan de waterkant!

Patrick Brands – Voorzitter

Lucien Craft – Penningmeester

Arno Kroese – Secretaris

Categories: Geen categorie