Bestuursflits september 2021

Sub’ers,

Met de afschaling van de Corona-maatregelen konden we gelukkig vanaf het begin van deze maand weer gebruik maken van het zwembad en het Sprenkeltje. Het is gezellig om elkaar zo weer te zien en te spreken in het zwembad. Ook hebben we sinds lange tijd weer een persluchttraining en een snorkeltraining in het zwembad kunnen organiseren.

Naar aanleiding van de bestuursvergadering op 1 september 2021 willen we jullie informeren over de volgende onderwerpen die we besproken hebben en ook over wat verder in deze maand nog besproken is.

Veiligheidskaart voor verenigingsduiken

In de vorige bestuursflits hebben we aangekondigd om de de veiligheidskaart (noodplan) op de achterkant van de buddylijst onder de loep te nemen. Ten opzichte van het NOB format zijn er enkele aanpassingen te maken. Bovendien willen we voor een aantal duikstekken, waar we als vereniging veel duiken, vooraf ingevulde veiligheidskaarten maken. Dit pakken we de komend periode op.

VOG’s

Aan de actie om voor de instructeurs nieuwe VOG’s aan te vragen, zoals vermeld in de vorige bestuursflits, was nog geen invulling gegeven. Dit pakken we komende periode op.

Activiteiten en opleidingen

Gezamenlijk met de instructeurs, activiteitencommissie en de bestuursleden hebben we gewerkt aan een leuk programma voor activiteiten en opleidingen. De eerste opleidingen zijn weer in de agenda opgenomen, zoals de introduiken en enkele specialisaties. Er is meer in voorbereiding dus houd de email en de website in de gaten.

Afmelding Martin en Patricia

Helaas hebben we van Martin en Patricia vernomen dat zij wilden stoppen met Sub ’70. Via de email hebben we alle leden direct geïnformeerd. Op persoonlijke wijze hebben we vanuit het bestuur en namens de vereniging Martin en Patricia bedankt voor hun inzet. Hierdoor zijn minder instructeurs beschikbaar voor de opleidingen, maar uiteraard proberen we dit zo goed mogelijk op te lossen in overleg de rest van de instructeurs.

Veel duikplezier en tot aan de waterkant!

Patrick Brands – Voorzitter

Lucien Craft – Penningmeester

Arno Kroese – Secretaris

Categories: Geen categorie