Bestuursflits april 2023

Sub’ers,

Langzaam begint de temperatuur van het water weer wat aangenamer te worden en gaan we weer vooruit kijken naar de buitenwaterduiken die we komende zomer kunnen gaan maken.

Naar aanleiding van de bestuursvergadering op 18 april 2023 willen we jullie informeren over de volgende onderwerpen die we besproken hebben.

Rolverdeling bestuur

Na iedere ALV moet het bestuur de rolverdeling opnieuw vaststellen. De samenstelling van het bestuur is naar aanleiding van de ALV niet gewijzigd. We hebben besloten om de rolverdeling ook ongewijzigd te houden. Dit betekent dat, naast de reguliere taken die passen bij de bestuursfunctie, de volgende taken verdeeld zijn:

  • Patrick: aanspreekpunt AC en zwembad
  • Henk: hoofd opleidingen
  • Arno: aanspreekpunt NOB

Zwembad

Tijdens de ALV 2023 is er gesproken over de wens om meer activiteiten in het zwembad te organiseren. Momenteel verzorgt Cees iedere tweede woensdag van de maand een conditietraining. Dat willen we zo laten.

De overige woensdagavonden kunnen gebruikt worden voor persluchttraining, snorkeltraining of andere leuke activiteiten. Gezien het beperkte aantal woensdagavonden vóór de zomerstop, willen we dit na de zomer oppakken.

Agenda zwembad tot de zomerstop:

  • Woensdag 3 mei: familiezemmen
  • Woensdag 10 mei: conditietraining
  • Woensdag 17 mei: geen zwembad i.v.m. Hemelvaartweekend
  • Woensdag 24 mei: vrij zwemmen
  • Woensdag 31 mei: vrij zwemmen

In de periode juni tot en met augustus 2023 maken we geen gebruik van het zwembad vanwege de buitenwaterduiken. In september is woensdag 7 september weer de eerste zwembadavond.

Buitenwaterduiken

Op de woensdagavonden van 7, 14, 21 en 28 juni doen we weer het jaarlijkse ‘Rondje Bussloo’. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

In juli en augustus organiseren we weer de ‘Harry Weimer Zomaaravondduiken’. Vorig jaar hebben we hierdoor twee leuke duikstekken (her)ontdekt. Het zou leuk zijn om dit jaar ook weer enkele nieuwe duikstekken te ontdekken. We hopen ook dit jaar weer op een goede opkomst. Kom ook met leuke ideeën voor duikstekken en bespreek ze met de AC ().

Veel duikplezier en tot aan de waterkant!

Patrick Brands – Voorzitter

Henk ten Cate – Penningmeester

Arno Kroese – Secretaris

Categories: Geen categorie