Evaluatie veiligheid

No Comments

Op 9 oktober heeft een evaluatie plaatsgevonden over de eerder dit jaar voorgestelde richtlijnen voor de veiligheid bij het duiken.
Vooraf hebben een aantal leden via de enquête hun evaluatiepunten ingebracht en hier volgt de tergkoppeling daarover:

 1. Opleidingsduiken.
  Deze richtlijn is door het overgrote deel positief ontvangen.
 2. Duikactiviteiten (clubduiken).
  Ook deze is overwegend positief. Te verhelderen is het feit dat tijdens het Hemelvaartweekeinde om praktische redenen de opleidingsduik ‘stromingsduiken’ wordt gehouden. Alle overige duiken zijn funduiken.
 3. Duikinitiatieven.
  Wordt erg goed gewaardeerd, vooral vanwege de afwisseling.
 4. Oppervlaktecoördinator.
  Hierover is men overwegend positief al worden er ook kritische kanttekeningen geplaatst. De verwachting is dat de Oppervlakte Coordinator niet alleen administreert en alarmeert, maar ook vaardig is in EHBDO (eerste hulp bij duikongevallen) en het coordineren van eventuele zoekinspanningen. Dat is een ruimere verwachting dan vereist, maar wel een reele. Daarom zal opnieuw aandacht gegeven worden aan het trainen van OC’ers. Helaas bestaat de Rescue-opleiding niet meer, maar zullen we het kunnen reanimeren en gebruik van de zuurstofkoffer als eis gaan stellen. De herhalingen van deze vaardigheden zullen op de Rescue-trainingsdag dan ook inclusief OC’ers gaan plaatsvinden.
  Tegelijkertijd zal er per clubduik een kostenvergoeding van E 5,= aan de OC toegekend worden. Via de buddylijsten wordt dit bijgehouden en aan het einde van het jaar uitgekeerd.
 5. Duikleider.
  Wordt eveneens goed gewaardeerd, alle overige is onder 4 genoemd.
 6. Aansprakelijkheid.
  Een bijna eenduidig goede waardering.
 7. Ondersteuning van de 3* duiker.
  De ondersteuning van de 3* bij opleidingsduiken is niet slecht, maar wel verwarrend. Ook de NOB heeft dit vastgesteld en is bezig met het herstructureren van een aantal opleidingen. Zo wordt de Rescue-vaardigheid ondergebracht in de 1*, 2* en 3* opleiding, telkens een deel. De 1* instructeur gaat helemaal verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt een 3*-plus, waarin juist het ondersteunen bij opleidingsduiken aan bod komt. Iets meer dan de huidige 3*, maar minder dan de 1*-instructeur.
 8. Verantwoordelijkheid.
  Hierin is iedereen unaniem positief. Eigen verantwoordelijkheid telt zwaar. Zorg dus dat je materiaal in orde is, tijdig onderhouden en gekeurd wordt en je je medische keuring onderhoudt: elke 3 jaar een herkeuring of als je de 50 gepasseerd bent, elk jaar herkeuring.
  Je buddy vertrouwt op je!

Voor de volledigheid is hier de uitkomst van de enquete na te lezen (geanonimiseerd):

Voor verdere vragen kun je natuurlijk altijd iemand van het bestuur aanspreken.

Categories: Geen categorie

Geef een reactie