Auteur: Lucien_Craft

Overzicht jubileumduiken

De volgende jubileumduiken zijn gelogd (stand 29/9):

NaamAantal
Martin Stringer91
Martijn Janssen50
Niels Klink50
Patricia Stringer48
Henk Bronkhorst40
Patrick Brands39
Marco Mulder38
Gijs Heinink38
Ralf van Wissen37
Cees Bijl29
Eric Schutte24
Lucien Craft23
Arno Hoogland23
Marije Oudejans20
Maas Kramer20
Laurence Bijl15
Rene Jonker11
Harm Jan Haaijer11
Henk ten Cate8
Saskia Craft2
Pancho Vonken1

Categories: Geen categorie

Jaarvergadering NOB

Aanleiding: als gevolg van actuele inzichten is tijdens de AV van de NOB een voorstel aangenomen om de duikmedische keuringen anders in te richten.

Het voorstel werd toegelicht door een hoogleraar van het AMC, tevens Medisch verantwoordelijk voor het duikmedisch centrum Den Helder, en de coördinator Medisch van de NOB.

Concreet houdt het nieuwe beleid in, dat een duiker aan het begin van zijn/haar duikcarriere een duikmedische keuring ondergaat. Daarna wordt jaarlijks een zelftoets aanbevolen om na te gaan of er aanleiding is voor een herkeuring. De zelftest wordt online door NOB gefaciliteerd en na afloop kun je het resultaat uitprinten in een certificaat.
Als er geen aanleiding is om herkeurd te worden, dan volstaat dat om door te duiken.
Is er wel aanleiding dan wordt een herkeuring dringend aangeraden.

Voor instructeurs en ScubaDoe blijft het huidige keuringsbeleid ongewijzigd.

Bij buitenlandse duiken blijft het aldaar geldende advies van kracht. Het kan dus nog steeds handig zijn om in Nederland een internationaal erkende keuring te ondergaan in de (max 12) maanden voor een duikvakantie.

Voor Sub’70 stelt het bestuur, in overleg met de keuringsarts Dr. Van Eerde de volgende uitwerking voor:

  1. Elk duiklid zal bij het begin van het lidmaatschap een duikmedische keuring ondergaan.
  2. Alle leden worden 1x per jaar, omstreeks begin april, opgeroepen om de zelftest uit te voeren.
  3. In de periode april-mei-juni worden keuringsavonden ingepland voor leden die aangeven daarvoor open te staan. Iedereen mag daar vrijwillig aan meedoen, je kunt je natuurlijk altijd ook elders laten keuren.
  4. In de periode september-februari wordt eens per 2 maanden een keuringsavond vrijgehouden voor instromers en vrijwillige keuringen.

Als gevolg van dit keuringsbeleid is het niet langer mogelijk om de administratie voor iedereen bij te houden. Ook vanwege de privacy-richtlijn is het goed om dat niet langer te doen.

Aan de waterkant kun je met het zelftest-certificaat óf een medisch keuringsbewijs aantonen dat je in goede orde aan je duik begint. De verantwoordelijkheid is nu dus meer overgedragen aan de zelfverantwoordelijkheid van de duiker. Net als die geldt voor het onderhoud van de duikmaterialen.

NOB werkt overigens ook een APK uit, waarin de duiker aangemoedigd wordt om diverse aspecten van de duiksport periodiek te beoordelen: fles, uitrusting en eigen gezondheid. Zodra die beschikbaar is zal Sub’70 dat combineren met de oproep voor de medische zelftest.

Categories: Geen categorie

Jaarvergadering NOB

Tijdens de AV van de NOB is een betoog gehouden, dat NOB extra investeringen moet doen om het ledenaantal op peil op te houden. Hoewel de begroting nu nog sluitend is, zal als gevolg van lagere subsidies en lagere ledenaantallen het budget onder verdere druk komen te staan.

NOB zal verenigingen actiever gaan ondersteunen met ledenwerving en heeft daar ca € 1000 per vereniging beschikbaar. Daar zullen we zo goed mogelijk gebruik van maken!

Na stemming is de voorgestelde verhoging NOB contributies met € 3 voor jeugdleden en € 8 voor overige leden aangenomen.

Het bestuur van Sub’70 heeft besloten om dit bedrag niet in een keer door te rekenen aan de leden, ondanks dat het contributiebesluit dat toelaat.

In plaats daarvan zal per 2021 de contributie beperkt verhoogd worden om deze NOB-afdracht te compenseren. Voor volwassenen is de verhoging € 1,25 per kwartaal en voor jeugdleden 0,50.

Categories: Geen categorie

Dive Number Logboek-app

Laatst vroeg een Sub-lid of iemand een goede logboek-app kende om zijn duiken mee te loggen.

Hoewel ik zelf ook waarde hecht aan mijn papieren logboek, kon ik het niet laten om te onderzoeken welke apps er zoal zijn om digitaal je duiken te loggen.

Op diverse duiksites worden verschillende apps vergeleken en ik heb mij beperkt tot de apps die overal hoge ogen gooien, en heb deze beoordeeld op gebruiksgemak, taal, flexibiliteit en prijs.

Daarbij is voor mij een absolute nummer 1 naar voren gekomen: Dive Number.

Deze app is er gratis voor Android en iOS en biedt een bijzonder prettige bediening:

Al je informatie scroll, swipe of rol je bij elkaar op verschillende schermen.
Na het installeren vraagt de app op welk duiknummer je bent gebleven om van daaruit door te tellen.

Na het kiezen van de datum, krijg je een kaartje van waar je bent, met daarbij alle bekende duikstekken (!). En staat jouw plekje er niet bij, dan klik je op de kaart en voeg je een nieuwe duikstek toe. Door naar links te swipen, ga je door naar het volgende scherm, en kies je je gebruikte duikfles, dan de flesvulling, inhoud, omstandigheden en soort duik.

Alles bij elkaar vind ik het een indrukwekkend eenvoudige app, die op mijn verzoek ook al snel in het Nederlands beschikbaar is gekomen (al zal ik de makers nog wel wat betere vertalingen doorgeven 🙂

Zonder er aandelen in te hebben, kan ik de app aanraden voor wie vaker zijn smartphone dan logboek gebruikt.

Lees meer op https://divenumber.com/ of download de app voor Android of voor iOS.

Categories: Geen categorie

Zwembad vanaf 9 september as

Omdat het al een ehele tijd geleden is dat we in het zwembad terecht konden én het hele Corona-gedoe ons nog wel een tijd zal plagen willen we de zwembadtrainingen hervatten op woensdag 9 september as.

In de tussentijd werken we een protocol uit op basis van de bestaande protocollen van NOB, KNZB en De Sprenkelaar.

Naar alle waarschijnlijkheid zal dat de volgende zaken omvatten:

  • Je meld je aan voor je deelname;
  • Je komt niet als jij of een huisgenoot ziekteverschijnselen heeft of in de afgelopen 10 dagen heeft gehad;
  • Iedereen houdt op de kant 1,5 meter afstand van niet-huisgenoten;
  • In het water kun je sporten zonder afstandsbeperking;
  • Ieder houdt zich bij zijn eigen uitrusting, dus geen buddy-breathen of materialen uitwisselen zonder deze tussentijds te ontsmetten.

Met zo’n protocol verwachten we de zwembadtrainingen weer op te kunnen pakken en ook opleidingen, intro’s en materiaalavonden aan te kunnen.

Aquapoldro draait binnenkort een proef met het openen van het Sprenkeltje met 1,5 meter afstand, zodra dat positief is, gebruiken ook wij weer het Sprenkeltje voor de nazit.

Na een aantal weken zullen we evalueren of het goed (genoeg) gaat of dat we aanpassingen moeten doen.

Namens het bestuur, Lucien

Categories: Geen categorie

Overzicht Jubileumduiken per 28/8

De volgende jubileumduiken zijn gelogd:

NaamAantal
Martin Stringer76
Martijn Janssen50
Niels Klink43
Patricia Stringer36
Ralf van Wissen31
Patrick Brands31
Henk Bronkhorst30
Gijs Heinink30
Marco Mulder29
Cees Bijl23
Arno Hoogland23
Marije Oudejans17
Lucien Craft17
Eric Schutte16
Maas Kramer16
Harm Jan Haaijer11
Rene Jonker8
Laurence Bijl6
Henk ten Cate5
Saskia Craft2
Pancho Vonken1

Categories: Geen categorie

Aanmelden voor activiteiten

We leven in een bijzondere tijd, waarin Corona nog niet onder controle is en dat stelt eisen aan iedereen in Nederland.

Ook voor sportverenigingen is het van belang, dat we ons aan de richtlijnen houden.

Binnenkort zal een aangepast protocol voor het zwembad bekendgemaakt worden, dat zal een mix van NOB, KNZB en De Sprenkelaar worden. Daarmee hopen we vanaf 9 september as weer in het zwembad terecht te kunnen.

Voor alle activiteiten (buitenduiken, activiteiten en straks dus ook zwembadtrainingen) is het daarbij nodig, dat we weten wie er komen en achteraf ook wie er geweest zijn.

Daarom wil ik iedereen vragen om zich te blijven aanmelden voor alle activiteiten, desnoods 5 minuten van tevoren.

Samen kunnen we -binnen de regels- onze sport zo goed mogelijk uitvoeren!

Categories: Geen categorie

Overzicht jubileum-duiken

De tussenstand van de jubileumduiken is:

NaamAantal
Martin Stringer66
Martijn Janssen50
Niels Klink35
Patricia Stringer31
Ralf van Wissen27
Gijs Heinink26
Patrick Brands24
Marco Mulder23
Henk Bronkhorst23
Arno Hoogland20
Marije Oudejans17
Lucien Craft16
Maas Kramer15
Eric Schutte14
Cees Bijl12
Harm Jan Haaijer11
Rene Jonker6
Henk ten Cate4
Laurence Bijl3
Saskia Craft2
Pancho Vonken1

Heb je duiken gemaakt en nog niet gelogd? Dat kun je altijd nog toevoegen via de site:
www.sub70.nl > inloggen leden en dan op de homepagina de link jubileumduiken aanklikken.
Ben je eerder ingelogd geweest kun je meteen naar jubileum.sub70.nl gaan .

Categories: Geen categorie

Activiteiten Commissie

Deze week ontving ik het volgende bericht:
“Hallo mede duikers,
Begin 2019 werd ik gevraagd of ik wilde helpen met het organiseren van activiteiten voor onze vereniging.
Ik was natuurlijk helemaal nieuw in de club, maar heb geprobeerd in deze periode de activiteiten zo goed mogelijk in te vullen.
Maar net als iedereen gaan er bij mij maar 24 uur in een dag, en heb je niet alle 24 uur de energie om overal mee bezig te zijn.
Zowel mijn gezin, mijn werk, mijn studies, en mijn big band vragen en krijgen de nodige aandacht en energie.
Wat tot gevolg heeft dat de AC van sub70 eigenlijk niet de aandacht krijgt die het verdient.
Ik duik graag voor de ontspanning, en zal dat ook blijven doen.
Maar ik zal geen deel meer uitmaken van de AC.

Voor iedereen die me de afgelopen tijd geholpen heeft dank, en tot aan de waterkant.

Groeten, Arno Hoogland”

Namens bestuur en leden wil ik Arno heel erg bedanken voor zijn inzet in de afgelopen periode en succes wensen met gezin, werk, studie en bigband.
Ik zal daar aan toevoegen, dat Arno ook genoeg duikjes moet blijven maken ter ontspanning van al dat andere 🙂

Categories: Geen categorie

Vinkeveen 27 september

Op 27 september stond en staat een duikdag in de Vinkeveense plassen gepland.
We beginnen de dag bij Scuba Academie en maken 2 bootduiken. Tussendoor is ruim tijd om te lunchen en je fles bij te vullen.

Na afloop is er een barbecue en keren we zeer waarschijnlijk aan het einde van de dag tevreden naar huis.

In verband met Corona-maatregelen is er meer onderlinge afstand tussen duikers nodig. Er kunnen dan maximaal 16 duikers mee.
Behalve als twee duikers uit één huishouden komen, die tellen dan samen als één plekje op de boot.

De prijs is 48,50 p.p. excl flesvulling en drankjes.
Meer info: https://www.sub70.nl/events/2-bootduiken-vinkeveen-incl-lunch-en-bbq/
of meteen opgeven: https://www.sub70.nl/aanmelden-activiteiten/

Categories: Geen categorie