Categorie: Geen categorie

Opleidingen afgerond.

No Comments

Zaterdag en Zondag hebben we verschillende opleidingen met elkaar gecombineerd om op deze manier verschillende cursisten de mogelijkheid te bieden om hun opleiding af te ronden voor de winter.
En dat is gelukt. Zo hebben Eric en Naomi hun specialisatie droogpak afgerond, hebben Bas en Gijs hun 2* opleiding afgerond en hebben Patrick, Martijn en Jan hun specialisatieOnderwater oriëntatie afgerond.

Allemaal van harte gefeliciteerd en heel veel Duikplezier!

Categories: Geen categorie

Het zit erop.

No Comments

In januari ben ik begonnen aan de instructeursopleiding. Een opleiding die ik graag wilde volgen om zo de vereniging te kunnen helpen met het geven van opleidingen, want instructeurs heb je nooit genoeg. Mijn opleiding begon met het geven van theorielessen en zwembadlessen. En jullie mogen het weten, ik heb best een aantal keren met knikkende knieën aan de rand van het zwembad gestaan.

Want jeetje wat moet je aan veel dingen denken.
Gelukkig ging dit steeds beter en kon ik met al mijn vragen terecht bij Marije. Na het afronden van de 1* opleiding was er geen tijd om even bij te komen, want de 2* opleiding ging direct daarna van start. Hiervoor moesten we buitenwaterlessen verzorgen en een specialty geven.

Bij de buitenwaterlessen stond het regelen van alle randvoorwaarden en het aansturen van het kader centraal. Dit was nog wel eens een uitdaging met 3* die op vakantie waren of niet konden en instructeurs die agenda’s hadden die niet op elkaar paste, maar we hebben het allemaal gered. Mijn specialisatie was onderwaterorientatie en samen met Bas, Jan, Arno, Kim en Martijn hebben we hier een hele dag mee zitten stoeien. Bij mijn examen hebben Arno en Bas hun onderwaterorientatie afgelegd als cursist en heeft Martijn geholpen als OC. Hierbij hebben we gedoken op natuurlijk kenmerken en een parcours op kompas gezwommen.
Met als afsluiting: 2 geslaagde cursisten en 1 geslaagde instructeur. Als aller laatste moest ik nog een activiteit organiseren en dit wilde ik graag combineren met een doel.

Dus tijdens mijn activiteit heb ik een aantal leden kennis laten maken met Lucky fin, duiken met mensen met een beperking. Ik vind het heel mooi om te zien hoe iedereen hier voor zichzelf iets uit geleerd heeft. Het was vooral een hele gezellige avond.

Ik wil alle cursisten bedanken voor hun feedback, hulp en hun inzet. Zonder jullie was het me niet gelukt om mijn opleiding af te ronden. Marije bedankt voor al je hulp, adviezen en koppen thee. Voor alle andere leden, sorry dat ik jullie afgelopen jaar niet heel erg veel gesproken heb, maar de komende maanden hoop ik jullie ook weer uitgebreid te spreken aan de rand van het zwembad.

Patricia, 2* instructeur.

Categories: Geen categorie

Evaluatie veiligheid

No Comments

Op 9 oktober heeft een evaluatie plaatsgevonden over de eerder dit jaar voorgestelde richtlijnen voor de veiligheid bij het duiken.
Vooraf hebben een aantal leden via de enquête hun evaluatiepunten ingebracht en hier volgt de tergkoppeling daarover:

 1. Opleidingsduiken.
  Deze richtlijn is door het overgrote deel positief ontvangen.
 2. Duikactiviteiten (clubduiken).
  Ook deze is overwegend positief. Te verhelderen is het feit dat tijdens het Hemelvaartweekeinde om praktische redenen de opleidingsduik ‘stromingsduiken’ wordt gehouden. Alle overige duiken zijn funduiken.
 3. Duikinitiatieven.
  Wordt erg goed gewaardeerd, vooral vanwege de afwisseling.
 4. Oppervlaktecoördinator.
  Hierover is men overwegend positief al worden er ook kritische kanttekeningen geplaatst. De verwachting is dat de Oppervlakte Coordinator niet alleen administreert en alarmeert, maar ook vaardig is in EHBDO (eerste hulp bij duikongevallen) en het coordineren van eventuele zoekinspanningen. Dat is een ruimere verwachting dan vereist, maar wel een reele. Daarom zal opnieuw aandacht gegeven worden aan het trainen van OC’ers. Helaas bestaat de Rescue-opleiding niet meer, maar zullen we het kunnen reanimeren en gebruik van de zuurstofkoffer als eis gaan stellen. De herhalingen van deze vaardigheden zullen op de Rescue-trainingsdag dan ook inclusief OC’ers gaan plaatsvinden.
  Tegelijkertijd zal er per clubduik een kostenvergoeding van E 5,= aan de OC toegekend worden. Via de buddylijsten wordt dit bijgehouden en aan het einde van het jaar uitgekeerd.
 5. Duikleider.
  Wordt eveneens goed gewaardeerd, alle overige is onder 4 genoemd.
 6. Aansprakelijkheid.
  Een bijna eenduidig goede waardering.
 7. Ondersteuning van de 3* duiker.
  De ondersteuning van de 3* bij opleidingsduiken is niet slecht, maar wel verwarrend. Ook de NOB heeft dit vastgesteld en is bezig met het herstructureren van een aantal opleidingen. Zo wordt de Rescue-vaardigheid ondergebracht in de 1*, 2* en 3* opleiding, telkens een deel. De 1* instructeur gaat helemaal verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt een 3*-plus, waarin juist het ondersteunen bij opleidingsduiken aan bod komt. Iets meer dan de huidige 3*, maar minder dan de 1*-instructeur.
 8. Verantwoordelijkheid.
  Hierin is iedereen unaniem positief. Eigen verantwoordelijkheid telt zwaar. Zorg dus dat je materiaal in orde is, tijdig onderhouden en gekeurd wordt en je je medische keuring onderhoudt: elke 3 jaar een herkeuring of als je de 50 gepasseerd bent, elk jaar herkeuring.
  Je buddy vertrouwt op je!

Voor de volledigheid is hier de uitkomst van de enquete na te lezen (geanonimiseerd):

Voor verdere vragen kun je natuurlijk altijd iemand van het bestuur aanspreken.

Categories: Geen categorie

Contributie 2020

No Comments

Onlangs heeft het bestuur de financiele positie van de club doorgenomen en daarbij vastgesteld dat er in 2020 geen wijziging in de tarieven nodig is.
Er komt dus ook niet een extra Algemene Vergadering om eventueel over aanpassing van de tarieven te stemmen.

De actuele tarieven zijn en blijven dus voor 2020:

Overzicht lidmaatschappen en tarieven

Categories: Geen categorie